Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Loven giver mulighed for individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Kompenserende specialundervisning

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For kompenserende specialundervisning skal du henvende dig til en handicaprådgiver i Voksenhandicapafdelingen.