Familievejlederordningen omfatter både familier med nyfødte børn med nedsat funktionsevne og familier hvor funktionsevnen konstateres under barnets opvækst. Eksempler på nedsat funktionsevne:

  • Downs syndrom
  • ADHD
  • Autismespektrum forstyrrelser
  • Cancer
  • Cøliaki
  • Sen skadet

Alle familier med børn under 18 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne tilbydes besøg af familievejlederen. Formålet er, at familien så tidligt så muligt får hjælp til at håndtere og orientere sig i forhold til støtte og hjælpemuligheder i den situation som familien nu er i. 

Familievejledningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet.

Indholdet i samtalen er:

  • at give familien en helhedsorienteret information og vejledning om familiens rettigheder på tværs af sektorerne i kommunen
  • at vejlede om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer
  • at tilbyde kontakt til andre familier med børn i samme eller lignende situation med henblik på dannelse af netværk

Kommunen er forpligtet til, at tilbyde vejledningen senest 3 måneder efter at have fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Familien kan selv kontakte familievejlederen, men oftest vil familievejlederen få information via socialrådgiverne i kommunen eller via familiens egen læge/hospital.