Er du bekymret for dit helt lille barns udvikling, kan du drøfte din bekymring med din sundhedsplejerske.
Er dit barn i dagpleje, dagtilbud eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer.

I kan derefter sammen vurdere om der er behov for at kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Der kan være mange forskellige årsager til, at I som forældre i samarbejde med dagtilbud eller skole, kontakter PPR:

 • Barnet har været trist gennem et stykke tid

 • Barnet har svært ved at få kammerater, og bliver mere og mere isoleret

 • Barnet er aggressivt og udadreagerende eller for stille og indadvendt

 • Der er problemer i dagtilbud eller skole, både af faglig og/eller social art

 • Barnet har krisereaktioner, for eksempel i forbindelse med dødsfald i familien eller som reaktion på problemer hos forældrene (sygdom, skilsmisse, misbrug eller andet)

 • Psykolog

  Psykologerne har til opgave gennem en forebyggende, rådgivende og behandlende indsats at fremme læring og udvikling for børn og unge i hjem, institution og skole. Arbejdet omfatter tillige en tværfaglig indsats, der fremmer institutioners og skolers muligheder for at forebygge og afhjælpe udviklings- og indlæringsvanskeligheder.

  Opgaverne løses i tæt samarbejde med børn, forældre, lærere og pædagoger.

  Vi tilbyder bl.a.:

  • psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og/eller barnet
  • mindre samtaleforløb (3-5 samtaler)
  • undersøgelser/pædagogisk psykologisk vurdering (ppv)
  • henvisning til særlige foranstaltninger
 • Talehørekonsulent

  Talehørekonsulenten tilbyder:

  • rådgivning til forældre, pædagoger og lærere, således at det sproglige miljø omkring barnet/den unge optimeres og fokuseres
  • individuel undervisning eller undervisning i små grupper af barnet/den unge i dagtilbuddet/skolen
  • individuel undervisning med deltagelse af en af forældrene​

  Talepædagogisk bistand af enhver art starter med et visiterende møde, hvor forældre og barnets/den unges dagtilbud/skole deltager. På mødet drøftes barnets/den unges vanskeligheder og talepædagogen vurderer på baggrund af mødet hvilken indsats der skal iværksættes. Talepædagogen har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i, og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre for at sikre barnets udvikling.

 • Pædagogisk støtte i dagtilbud og skoler

  Den pædagogiske indsats kan være observation samt råd og vejledning til barnets dagtilbud eller skole Vejledningen består bl.a. af redskaber og metoder, der kan lette hverdagen for barnet og hjælpe dagtilbuddets eller skolens personale til at understøtte barnets udvikling. En anden indsats kan være ekstra ressourcer til barnets dagtilbud med det formål at sikre optimale udviklingsmuligheder.

  Pædagogisk indsats søges af barnets dagtilbud eller skole.

 • Fysioterapeut

  Børnefysioterapeuten kan inddrages af forskellige årsager, som f.eks.:

  • at barnet ikke bryder sig om at ligge på maven
  • at barnet ikke er nysgerrigt på sine omgivelser
  • at barnet ikke følger udviklingen, når det skal lære at sidde, kravle, stå og gå.

  ​For børnehavebarnet kan det være:

  • at du kan være bekymret for om barnet har øget bevægelighed i leddene/hypermobilitet
  • at barnet opleves usikker i forhold til balance og koordination
  • at barnet er meget forsigtigt og f. eks. ikke tør kravle op, gynge, cykle og måske falder mere end sine jævnaldrende
  • at dit barn er meget uroligt og f. eks. har svært ved at sidde stille.

  ​For skolebarnet kan det være:

  • at barnet har svært ved at følge med i idræt
  • at barnet har svært ved at lære at skrive
  • at barnet er meget uroligt i timerne.   

  Indsatsen ydes i nærmiljøet i form af observation af barnet og vejledning til forældre og de professionelle, der er omkring barnet. Fysioterapeuten har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre, for at sikre barnets udvikling.