Elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, herunder ordblindhed, skal identificeres tidligt i skoleforløbet, så en kvalificeret indsats kan iværksættes.

Tidlige tegn på ordblindhed i 0.klasse

Eleverne kan have vanskeligheder ved at

 • blive opmærksomme på sprogets lyde, enkeltlyde (fonemopmærksomhed)
 • lære bogstaverne og deres lyde
 • lære at sætte bogstaver og lyde sammen til ord (skriftens lydprincip)

Tegn efter den første læse- og staveundervisning

 • vanskeligheder med at læse ord, eleven ikke har set før (at udnytte skriftens lydprincip)
 • læsefejl, der er i modstrid med lydprincippet
 • langsom læsehastighed
I Furesø har vi følgende plan for elevrejsen
 • Data

  Furesø Kommune arbejder på grundlag af løbende dataindsamling på eleven.

 • 0.klasse

  Skolerne i Furesø har en tidlig forebyggende indsats med direkte og systematisk undervisning i indskolingen. Alle skoler skal udsende et standardbrev i 0.klasse med information om ordblindhed, og hvordan vi gør i Furesø Kommune. I brevet opfordres forældre til at melde tilbage til skolen, hvis der er ordblindhed i familien.

  Alle elever sprogscreenes i starten af 0.klasse, og på den efterfølgende sprogkonference aftales konkrete indsatser ift. både enkelte elever, grupper af elever eller klasserne på årgangen. Sprogscreeningen gentages i foråret for at evaluere og justere indsatserne.

 • 0. - 1.klasse

  I slutningen af 0.klasse anvendes Risikotest for ordblindhed som en screening på alle elever eller på elever i risiko for udvikling af ordblindhed. Der iværksættes konkrete indsatser på udfordrede elever, som igen evalueres i midten af 1.klasse og slutningen af 1.klasse.

 • 2. - 9.klasse

  Elever i risiko for ordblindhed testes med en DVO-test i slutningen af 2. kl./starten af 3.kl.  Fra 3.klasse kan afkodningstesten Elbros Ordlister anvendes til yderligere kortlægning af elevens læseudfordringer. Ønskes belysning af andre sproglige færdigheder, som fx hukommelsesforhold, anvendes bl.a. Testbatteriet.

   

  Fra foråret 4. klasse kan skolerne vælge at teste udfordrede elever med den Nationale Ordblindetest, forældrene kan stille krav herom fra marts 4. klasse, hvis de ønsker dette.

   

  Fra 7.klasse kan der desuden testes med Elbros ”Find det, der lyder som et ord”.

Indsatser

Den supplerende undervisning af elever i læse-skrivevanskeligheder og ordblinde elever varetages af uddannede ordblindelærere/kvalificerede undervisere, som har opdateret viden om ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder.

Skolerne tilrettelægger løbende gennem hele skoleforløbet undervisningsindsatser både i og uden for klasseundervisningen til elever i risiko for ordblindhed og ordblinde elever. Undervisningsindsatserne kan organiseres som holddeling i klassen og supplerende undervisning uden for klassen.

 

Tidligt i skoleforløbet vælges supplerende undervisningsindsatser som intensive og tidsafgrænsede forløb på mindre hold med fokus på følgende undervisningsindhold:

Indskoling

Fonologi + LST i begrænset omfang

Mellemtrin

Fonologi + morfologi + LST

Udskoling

Morfologi + LST

Fonologi: Arbejde med bogstavernes lyde.

Morfologi: Arbejde med ord og opdeling af ord.

LST: Læse- og skriveteknologi

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000