Nu er ansøgningsrunden for foreninger, som ønsker at blive del af idrætstalenttilbuddet, åben. Foreninger kan søge om godkendelse til at blive del af og stille talenter til idrætstalenttilbuddet ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor. Godkendes man som forening, er man som udgangspunkt del af idrætstalenttilbuddet i tre år, med mulighed for forlængelse.

Foreninger, der ønsker at være en del af idrætstalent tilbuddet, skal opfylde en række krav:

 • Foreningen skal stille med kvalificerede trænerressourcer, som kan bidrage til at udvikle talentet/talenterne.
 • Foreningen sørger for at der gennemføres 2 ugentlige morgentræning for talentet/talenterne.
 • Foreningen skal indstille og screene talenter, som søger om optagelse i tilbuddet.
 • Foreningen afholder udgifter til udstyr, materialer og evt. halleje.

Foreningen kompenseres et fastsat beløb per talent, der er med i tilbuddet.

Foreningen forpligter sig i 3 år, således talentet/talenterne forbliver i forløbet til og med 9. klasse.

For at komme i betragtning til at blive del af tilbuddet i 2022/23, 23/24 og 24/25, skal foreningen udfylde og indsende ansøgningsskemaet senest mandag d. 20. december 2021. I vil modtage svar på ansøgningen senest fredag d. 28. januar 2022.

For yderligere spørgsmål, kan idrætstalentkoordinatoren kontaktes på idraetstalentkoordinator@furesoe.dk

Idrætstalenttilbuddet

Idrætstalenttilbuddet er en gentænkning af den tidligere idrætstalentlinje for elever i 7. – 10. klasse. Elever som optages i idrætstalenttilbuddet forbliver i egen grundklasse, hvor de modtager undervisning. Eleverne tilbydes morgentræning to gange ugentligt faciliteret af de foreninger, som er del af tilbuddet og tager derudover del i en række tværgående arrangementer gennem året med fokus på kost, ernæring og sundhed.

Der er tilknyttet en idrætstalentkoordinator til tilbuddet, som følger eleverne og gennemfører regelmæssige trivselssamtaler. Talentkoordinatoren er også ansvarlig for at understøtte den løbende dialog foreninger og skoler i mellem.

Du kan kontakte idrætstalentkoordinatoren på idraetstalentkoordinator@furesoe.dk.

Ansøg idrætstalenttilbuddet

Ansøgningsrunden til idrætstalenttilbuddet for 2021 er afsluttet. Næste ansøgningsrunde vil åbne i foråret 2022.

 

 • Målgruppen for idrætstalenttilbuddet

  Målgruppen for tilbuddet er piger og drenge i 7. – 10. klasse med et vist talent inden for deres idrætsgren, som har viljen og interessen til et stigende træningsomfang og prioritering af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang. Der kan dog dispenseres, så også elever fra 6. klasse kan optages under særlige omstændigheder.

  Den primære målgruppe for tilbuddet er talenter, som er bosiddende i Furesø kommune og som er aktive i foreninger, som er hjemhørende i kommunen. Foreninger må gerne inkludere elever, som er bosiddende uden for kommunen, i morgentræningen, men kan ikke få tildelt økonomisk støtte hertil.

  For at blive optaget i tilbuddet skal man: 

  • have et vist talent inden for sin idrætsgren.
  • brænde for sin sport og have ambitioner om at udforske sit sportslige potentiale samtidig med at have viljen og interessen til et stigende træningsomfang og prioritering af sporten.
  • være dedikeret til at yde en ekstra indsats for at indhente den faglige undervisning, man måtte gå glip af grundet træningsforpligtelser.

  Der stilles ikke krav til antal ugentlige træningstimer, da det vurderes, at det vil variere fra sportsgren til sportsgren, hvor mange timer, der skal til for at udfolde og udforske sit sportslige potentiale.

  Målet er at understøtte ca. 50 elever årligt fordelt primært på 7. – 10. årgang samt undtagelsesvist på 6. årgang.

 • Foreninger som er godkendt til at stille talenter til idrætstalenttilbuddet

  Disse foreninger er godkendt til at stille talenter til idrætstalenttilbuddet:

  • Farum gymnastikforening
  • Farum svømmeklub
  • FC Nordsjælland
  • Hareskov Værløse tennisklub
  • Værløse badminton
  • Værløse basketball klub
  • Værløse golfklub
 • En idrætstalentkoordinator hjælper elever til at balancere træning og skolegang

  Den daglige drift og udvikling af idrætstalenttilbuddet varetages af en idrætstalentkoordinator ansat af kommunen. Talentkoordinatoren skal stå for den løbende koordinering med foreninger og skoler omkring morgentræning, temamøder og aktiviteter på tværs af talenteleverne. Derudover vil talentkoordinatoren gennemføre løbende trivselssamtaler med talenter i tilbuddet og understøtte deres faglige såvel som sportslige udvikling.

  Talentkoordinatoren står også for planlægning og afvikling af 8-10 tværgående temaarrangementer om kost, ernæring og sundhed for elever i tilbuddet. Optages man som del af talenttilbuddet forventes det som udgangspunkt, at man deltager i disse arrangementer.  

  For at understøtte elevernes mulighed for at indhente forsømt undervisning undersøges muligheden for at etablere et fast tilbud om lektiehjælp i regi af kommunens ungdomsskole.

  Idrætstalentkoordinatoren kan kontaktes på idraetstalentkoordinator@furesoe.dk

Kontakt

Idrætstalenttilbuddet

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse
Stiager 2
3500 Værløse

Email: idraetstalentkoordinator@furesoe.dk