Hvordan skal Furesø Idrætstalenttilbuds nye logo se ud?

Furesø Idrætstalenttilbud søger din hjælp i udviklingen af et nyt logo til brug af både kommunen og de foreninger, som er tilknyttet tilbuddet.

Idrætstalenttilbuddet

Idrætstalenttilbuddet er en gentænkning af den tidligere idrætstalentlinje for elever i 7. – 10. klasse. Elever som optages i idrætstalenttilbuddet forbliver i egen grundklasse, hvor de modtager undervisning. Eleverne tilbydes morgentræning to gange ugentligt faciliteret af de foreninger, som er del af tilbuddet og tager derudover del i en række tværgående arrangementer gennem året med fokus på kost, ernæring og sundhed.

Der er tilknyttet en idrætstalentkoordinator til tilbuddet, som følger eleverne og gennemfører regelmæssige trivselssamtaler. Talentkoordinatoren er også ansvarlig for at understøtte den løbende dialog foreninger og skoler i mellem.

Du kan kontakte idrætstalentkoordinatoren på idraetstalentkoordinator@furesoe.dk.

Ansøg idrætstalenttilbuddet

Ansøgningsrunden til idrætstalenttilbuddet for 2021 er afsluttet. Næste ansøgningsrunde vil åbne i foråret 2022.

Om ansøgningen

Ansøgningen har fokus på, at du som talent beskriver din motivation for at blive del af idrætstalenttilbuddet. Derudover beder vi dig beskrive lidt om, hvordan din træningshverdag ser ud i øjeblikket, og hvordan du planlægger at prioritere din hverdag som både idrætstalent og skoleelev.

Du skal vedhæfte en udtalelse fra din forening til ansøgningen. Foreningen skal med sin udtalelse bekræfte, at du med dit sportslige talent og dine sportslige ambitioner er en del af målgruppen for idrætstalenttilbuddet.

Du kan se en oversigt over spørgsmålene, som fremgår i ansøgningsskemaet. Bemærk, at du ikke kan anvende pdf-dokumentet til at søge med.

Ansøgningsfrist tirsdag d. 8. juni 2021.

Bemærk at du skal vælge mellem ansøgningsskema A, hvis din ene forældre eller værge har fuld forældremyndighed og ansøgningsskema B, hvis dine forældre har delt forældremyndighed.

Bemærk, at din ansøgning ikke modtages hos os, før begge dine forældre har underskrevet ansøgningen med dit NemID. Hvis du er i tvivl om din ansøgning er nået frem, kan du kontakte Eva Theil på ett9@furesoe.dk.

Ansøgningsskema A

Ansøgningsskema A: Vælg dette, hvis din ene forældre eller værge har fuld forældremyndighed.

Ansøgningsskema B

Ansøgningsskema B: Vælg dette, hvis dine forældre har delt forældremyndighed.

 • Målgruppen for idrætstalenttilbuddet

  Målgruppen for tilbuddet er piger og drenge i 7. – 10. klasse med et vist talent inden for deres idrætsgren, som har viljen og interessen til et stigende træningsomfang og prioritering af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang. Der kan dog dispenseres, så også elever fra 6. klasse kan optages under særlige omstændigheder.

  Den primære målgruppe for tilbuddet er talenter, som er bosiddende i Furesø kommune og som er aktive i foreninger, som er hjemhørende i kommunen. Foreninger må gerne inkludere elever, som er bosiddende uden for kommunen, i morgentræningen, men kan ikke få tildelt økonomisk støtte hertil.

  For at blive optaget i tilbuddet skal man: 

  • have et vist talent inden for sin idrætsgren.
  • brænde for sin sport og have ambitioner om at udforske sit sportslige potentiale samtidig med at have viljen og interessen til et stigende træningsomfang og prioritering af sporten.
  • være dedikeret til at yde en ekstra indsats for at indhente den faglige undervisning, man måtte gå glip af grundet træningsforpligtelser.

  Der stilles ikke krav til antal ugentlige træningstimer, da det vurderes, at det vil variere fra sportsgren til sportsgren, hvor mange timer, der skal til for at udfolde og udforske sit sportslige potentiale.

  Målet er at understøtte ca. 50 elever årligt fordelt primært på 7. – 10. årgang samt undtagelsesvist på 6. årgang.

 • Foreninger som er godkendt til at stille talenter til idrætstalenttilbuddet

  Disse foreninger er godkendt til at stille talenter til idrætstalenttilbuddet:

  • Farum gymnastikforening
  • Farum svømmeklub
  • FC Nordsjælland
  • Hareskov Værløse tennisklub
  • Værløse badminton
  • Værløse basketball klub
  • Værløse golfklub
 • En idrætstalentkoordinator hjælper elever til at balancere træning og skolegang

  Den daglige drift og udvikling af idrætstalenttilbuddet varetages af en idrætstalentkoordinator ansat af kommunen. Talentkoordinatoren skal stå for den løbende koordinering med foreninger og skoler omkring morgentræning, temamøder og aktiviteter på tværs af talenteleverne. Derudover vil talentkoordinatoren gennemføre løbende trivselssamtaler med talenter i tilbuddet og understøtte deres faglige såvel som sportslige udvikling.

  Talentkoordinatoren står også for planlægning og afvikling af 8-10 tværgående temaarrangementer om kost, ernæring og sundhed for elever i tilbuddet. Optages man som del af talenttilbuddet forventes det som udgangspunkt, at man deltager i disse arrangementer.  

  For at understøtte elevernes mulighed for at indhente forsømt undervisning undersøges muligheden for at etablere et fast tilbud om lektiehjælp i regi af kommunens ungdomsskole.

  Idrætstalentkoordinatoren kan kontaktes på idraetstalentkoordinator@furesoe.dk

Kontakt

Idrætstalenttilbuddet

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse
Stiager 2
3500 Værløse

Email: idraetstalentkoordinator@furesoe.dk