Fremtidsværkstedet er Furesø kommunes lokale makerspace. Her rustes eleverne til den teknologiske og digitale fremtid. De skal lære at få den gode idé, udvikle på den og til sidst skabe den færdige prototype. Lokale virksomheder byder ind med cases, der træner skoleeleverne i de måske vigtigste kompetencer i det 21. århundrede: Problemløsning, kommunikation, samarbejde og videndeling.

På Fremtidsværkstedet kombineres praksisnære og håndværksbaserede tilgange til problemløsning og innovation. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige teknologier og digitale værktøjer. De forskellige læringszoner udgør et kreativt læringslaboratorium, som har til formål at fremme motivation, interesse og nysgerrighed hos eleverne, og gør dem klogere på deres egne kompetencer og karrierelæringsmuligheder.

Fremtidsværkstedet, opgave

I Fremtidsværkstedet får eleverne:

• Et større udsyn og viden om job og uddannelsesmuligheder, samt kendskab til egne interesse og styrker
• Nye læringsrammer som gør det muligt at opdage og afprøve nye færdigheder og kompetencer af gennem praksis- og anvendelsesorienteret undervisning
• Erfaring med virkelighedsnære problemstillinger og samarbejde med lokale virksomheder
• Mulighed for at opnå erfaring med digitale teknologier og tilegnelse af de 21. århundredes kompetencer

Alle elever på 6. og 7. årgang i Furesø Kommune er hvert år igennem et forløb i Fremtidsværkstedet. Over to dage arbejder de med virkelighedsnære cases stillet af lokale virksomheder og samarbejdspartnere. Fremtidsværkstedet tilbyder også forløb til specialklasser, andre klassetrin samt børn og pædagoger fra kommunens dagtilbud.

Logo Fremtidsværkstedet
Fremtidsværkstedet

Baggrund

Fremtidsværkstedet blev etableret i 2018 og bemandes i dag af tre til fire konsulenter med kompetencer inden for makerspacedidaktik, innovation og designprocesser, pædagogisk IT & teknologi, åben skole og virksomhedssamarbejde. I 2019 blev Fremtidsværkstedet nomineret til Nyt Sammen Bedre-prisen af Center for Offentlig Innovation.

Fremtidsværkstedet holder til på den gamle Bybæk skole i Farum Midtpunkt.

Arbejdszoner i Fremtidsværkstedet

Fremtidsværkstedet består af en række forskellige arbejdszoner. I Præsentationszonen skitseres rammerne for forløbet, og designprocessen bliver synlig.

I Undersøgelseszonen undersøger, brainstormer og idégenerer eleverne på baggrund af en designudfordring. I Produktionszonerne sættes elevernes egne løsninger på designudfordringen i produktion i form af konkrete prototyper.
Produktionszonerne er fordelt på flere lokaler:
- Tekonologiværksted
- Breaker Space
- Træværksted
- Medieværksted

Fremtidsværkstedet (1)
Fremtidsværkstedet arbejdszoner

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, Ole Bondo Christensen klipper snoren over
Pressemeddelelse

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øj…

Samarbejdspartneres Fremtidsværksetdet
Fremtidsværkstedets samarbejdspartnere

Kontakt

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5187
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk