I Fremtidsværkstedet får eleverne:

  • Et større udsyn og viden om job og uddannelsesmuligheder, samt kendskab til egne interesse og styrker

  • Mulighed for at prøve kræfter af i ren praksis og anvendelsesorienteret undervisning

  • Samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelser

  • Arbejde med digitale redskaber og tilegnelse af de 21. århundredes kompetencer

Alle elever på 6. og 7. årgang i Furesø Kommune er hvert år igennem et forløb i Fremtidsværkstedet. Over tre dage arbejder de med spændende sager i forskellige værksteder og brandlæringszoner: Undersøgelse, udvikling, produktion og præsentation. De forskellige læringszoner tilgodeser elevernes motivation, og giver eleverne mulighed for at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer. 

Fremtidsværkstedet tilbyder også forløb til specialklasser, andre klassetrin samt børn og pædagoger fra kommunens dagtilbud.

Fremtidsværkstedet, opgave

Baggrund

Fremtidsværkstedet handler om at lade eleverne arbejde med virkelige problemstillinger, stillet af lokale samarbejdspartnere som virksomheder, foreninger eller en lokal naturpark. Eleverne får spændende ideer og fingre i forskellige materialer, teknologier og værktøjer, så de kan lave prototyper og modeller på dag 3.

Fremtidsværkstedet har haft rigtig mange gode lokale samarbejdspartnere, ca. 10 stillede sager i 2018 og Fremtidsværkstedets medarbejdere arbejder lige nu på at få landet, hvem vi skal samarbejde med i dette skoleår.

I 2019 er der masser på programmet, hvor også lærere inviteres til en åben markedsplads, hvor de kan afprøve materialer, teknologier og værktøjer, så de kan blive inspireret til lave procedurer med deres team, og sparre med os på Fremtidsværkstedet.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Eksempler på cases:

7. årgang fra Solvangskolen har skrevet om forløbet på Fremtidsværkstedet i marts 2019, hvor Jonstrupsamlingen stadig vender tilbage til: At gøre deres udstillinger attraktive til et nyt publikum ved hjælp af teknologi og digitale løsninger. Eleverne lavede digitale quizzer man kan tilgå via QR koder rundt om i udstillingen, VR-briller hvor man kan kigge i gamle klasselokaler, og spil der kan spille online med enhver i forsamling. Nogle kører altid tilbage til Fremtidsværkstedet og finpudser de ideer og produkter, bliver en del af udstillingen i Jonstrupsamlingen der åbner den 10. oktober i år.

Lille Værløses 6. og 7. årgang var ude i Naturpark Mølleåen og høre om livet som naturvejleder. Naturpark Mølleåen ønskede kreative ideer til både et logodesign for naturparker og et andet sted, hvor de skulle designe et læreområde til børnehavebørn, der besøger naturparken. Det endte bl.a., med modeller af naturlegepladser, hvor børnene via stedet skulle lære om skovens dyr.

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, elever og Ole Bondo Christensen
Ved indvielsen af Fremtidsværkstedet den 4. oktober 2018 præsenterede Stavnsholtskolens 7. klasser deres prototyper for borgmesteren, erhvervslivet og politikere.
Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, Ole Bondo Christensen klipper snoren over
Pressemeddelelse

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øj…

Fremtidsværkstedet, opgave
Pressemeddelelse

Fremtidsværkstedet i Furesø nomineret til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor

Med mindre end et år på bagen har Fremtidsværkstedet for Furesøs udskolingsbørn allerede tiltrukket national opmærksomhed. Det er nu blandt de fire no…

Kontakt

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 4485
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk