Det er glæden og interessen, der er adgangsgivende, ikke det fodboldmæssige niveau. I snart 11 år har udskolingseleverne i Gentofte kunnet vælge en skoledag, hvor fodbold er omdrejningspunktet. Fra næste skoleår bliver tilbuddet også en realitet i Furesø.

Lyngholmskolen og Furesø Kommune samarbejder med Akademiet Fodbold Fulton om at etablere fodboldudskolingen på Lyngholmskolen.

Plads til alle

Målgruppen er lige så bred som i enhver anden klasse med den undtagelse, at eleverne deler en interesse for fodbold.

Udskolingsforløbet bygger på glæden ved at spille fodbold og på det stærke fællesskab, der opstår, når elever og lærere samles om en fælles interesse. Det betyder ikke, at man skal være elitespiller for at være med. Tværtimod. En del af læringen i forløbet er, at der skal være plads til alle uanset niveau, og at alle spiller på samme hold. Og naturligvis henvender det sig både til drenge og piger, som sagtens kan spille på samme hold.

Hverdagen i en fodboldklasse

Pensum er det samme som i et hvert andet udskolingsforløb, og derfor er elevernes adgang til videre ungdomsuddannelse også præcis den samme. Målet er netop en stærk faglighed, fodbold er blot det middel, der skal få eleverne til at nå deres faglige mål.

Grundlæggende kommer vi til at arbejde med følgende rammer:

 • Samme tydelige rammer og regler som på en fodboldbane.
 • Tre lærere, der underviser i alle fag og er fodboldholdets trænere.
 • To lærere i alle timer for at sikre en differentieret undervisning.
 • Inddragelse af fodbold i undervisningen.
 • Fælles fodboldtræning i skoletiden.
 • En klasse, der samtidig er et fodboldhold.
 • Samme pensum og adgang til videre ungdomsuddannelse.

Informationsmøde for interesserede den 13. marts 2024 kl. 17-18

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Mødet holdes på Lyngholmskolen, Hvilebækgårdsvej 1, 3520 Farum

Forløbet herefter vil være:

 • Prøvedag i uge 13
 • Samtaler med elever i uge 14-15-16
 • Deadline for bekræftet ansøgning d. 22. april 2024
 • Besked om optagelse d. 1. maj 2024
 • Første samling med elever og lærere lige inden sommerferien
Fodboldfulton

Kontakt

Lyngholmskolen

Hvilebækgårdsvej 1
3520 Farum
Tlf.: 7235 7100

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000