Kort daginstitutioner

Kort over dagtilbud i Furesø

Her kan du se, hvor de enkelte dagtilbud er placeret i Furesø Kommune.

Takster for dag- og fritidstilbud

Her finder du information om takster for dag- og fritidstilbud, økonomisk tilskud og søskenderabat.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000