Vi bestræber os på, at vi har gennemgået din ansøgning indenfor tre uger og skriver til dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din sag.

Vi har ekstraordinært mange byggeansøgninger i øjeblikket. Der kan derfor gå længere tid end tre uger, inden vi kan behandle din sag. For nogle sagstyper kan der gå op til seks måneder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Plan og Byg mandag-tirsdag og torsdag-fredag i tidsrummet 12:30-13:30.

Bemærk, at der er lukket for telefonisk henvendelse på onsdage. 

Servicemål

”Servicemål” for sagsbehandlingstiden handler om tiden efter, at vi har modtaget alle oplysninger og kan behandle selve ansøgningen. Det er den tid, vi forventer, der går, før vi træffer en afgørelse. Tallene nedenfor er gennemsnitstal.

  • Enfamiliehus (bolig) fx fritliggende enfamiliehus, tilbygning, udestue, anneks, tagetage og kvist: 40 dage
  • Simple konstruktioner fx om- tilbygning af garage, carport, udhuse, drivhuse og lign, hvor alle bygningerne på grunden er over 50 m²: 40 dage
  • Etagebyggeri/lejlighed (bolig) fx nybyggeri og ændret anvendelse til bolig: 60 dage
  • Etagebyggeri/lejlighed (erhverv) fx nybyggeri og ændret anvendelse til erhverv: 55 dage
  • Industri/lagerbygning (erhverv) fx nybyggeri og indvendig ombygning i erhvervsenhed over 150 m²: 50 dage

Gebyrer

Det koster penge at få behandlet sin ansøgning om byggetilladelse, dispensationer fra byggeloven mv. Gebyret afhænger af den tid, sagsbehandleren har brugt på din sag.

Byggesagsgebyr (2024)

Takst

Beløb

Eksisterende sager - Timepris for byggesagsbehandling:

 

 

 

988 kr.

Byggesagsgebyr afregnes i to rater:
- Første rate til og med byggetilladelse
- Anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding / ibrugtagningstilladelse.

Forespørgsler uden byggeansøgning og afslag på byggeansøgning:

0 kr.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30
Tlf. 72354000