Gå til sidens indhold

Sagsbehandlingstider og gebyrer

Læs hvor lang tid, det tager at få gennemgået byggeansøgninger og om gebyret i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du kan forvente, at vi har gennemgået din ansøgning indenfor tre uger.

Inden for de tre uger skriver vi til dig og fortæller, hvornår du kan forvente, at din sag er færdigbehandlet, og om vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din sag.

Servicemål

”Servicemål” for sagsbehandlingstiden handler om tiden efter, at vi har modtaget alle oplysninger og kan behandle selve ansøgningen. Det er den tid, vi forventer, der går, før vi træffer en afgørelse. Tallene nedenfor er gennemsnitstal.

  • Enfamiliehus (bolig) fx fritliggende enfamiliehus, tilbygning, udestue, anneks, tagetage og kvist: 40 dage
  • Simple konstruktioner fx om- tilbygning af garage, carport, udhuse, drivhuse og lign, hvor alle bygningerne på grunden er over 50 m²: 40 dage
  • Etagebyggeri/lejlighed (bolig) fx nybyggeri og ændret anvendelse til bolig: 60 dage
  • Etagebyggeri/lejlighed (erhverv) fx nybyggeri og ændret anvendelse til erhverv: 55 dage
  • Industri/lagerbygning (erhverv) fx nybyggeri og indvendig ombygning i erhvervsenhed over 150 m²: 50 dage

Gebyrer

Det koster penge at få behandlet sin ansøgning om byggetilladelse, dispensationer fra byggeloven mv. Gebyret afhænger af den tid, sagsbehandleren har brugt på din sag. Timeprisen er 692 kr. (2019)

Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning eller afslag på byggeansøgninger.

Byggesagsgebyret afregnes i to rater. Første rate til og med byggetilladelsen, anden rate fra byggetilladelsen til og med færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000

Menu