• Anlæg, der modtager jord, som ikke er undersøgt (karteringsanlæg)

  Gadstrup
  Modtager kun formodet ren eller lettere forurenet jord. F. eks. jord fra byzonen
  Finervej 7
  4621 Gadstrup
  tlf. 46 17 01 00

  NORRECCO A/S
  H-vej 1, Prøvestenen
  2300 København S
  tlf. 70 25 25 32

  Sten og Grus Prøvestenen
  B-Vej 8, 2300 København S
  tlf. 32 95 22 90
  fax. 32 96 40 84

  RGS90 Vemmelev
  Industrimærsken 2, 4241 Vemmelev
  tlf. 58 38 32 94
  fax. 58 38 32 98

  RGS 90 Selinevej/Grøften
  Selinevej 4, 2300 København S
  tlf. 32 48 90 90
  fax. 32 50 80 80

  RGS 90 A/S Sanderødgård
  Hornbækvej 657
  3100 Hornbæk

  Køge Jorddepot
  Nordhavnsvej 40
  4600 Køge

 • Kommunen anviser forurenet jord til nedenstående godkendte anlæg

  Jordrensningsfirmaer (olie- og tungmetalforurenet jord)


  NORRECCO A/S
  H-vej 1, Prøvestenen
  2300 København S
  tlf. 70 25 25 32

  RGS90 Kalundborg
  Maglehøjvej 10, 4400 Kalundborg
  tlf. 59 50 46 68
  fax. 59 50 44 90

  RGS90 Vemmelev
  Industrimærsken 2, 4241 Vemmelev
  tlf. 58 38 32 94
  fax. 58 38 32 98

  RGS 90 Selinevej/Grøften
  Selinevej 4, 2300 København S
  tlf. 32 48 90 90
  fax. 32 50 80 80

  Jordrensningsfirmaer (olieforurenet jord)

  RGS90 Rødby Selinevej 4, 2300 København S (administration)
  Østersøvej 20, 4970 Rødby (anlæg)
  tlf. 54 60 56 77
  fax. 54 60 42 11

  Deponeringsanlæg

  AV-Miljø
  Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
  tlf. 36 77 15 99
  fax. 36 77 18 99

  Kalvebod Miljøcenter (KMC)
  Modtager klasse 2/3/4 jord
  Selinevej 18, 2300 København S
  tlf. 32 64 13 60
  fax. 32 57 30 77

  Køge Jorddepot
  Nordhavnsvej 40
  4600 Køge