Genbrugsstationerne er åbne for borgere og virksomheder

Genbrugsstationerne har begge åbent kl. 10-18 hver dag. Vær opmærksom på nye åbningstider på genbrugsstationen i Værløse.

Anbefalinger når du besøger genbrugsstationerne

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
  • Medbring venligst IKKE børn på genbrugspladserne før adgangsbegrænsningen lempes. Når restriktionerne igen ophæves, er børn som altid hjerteligt velkomne, sammen med deres forældre!

Furesø Byråd har den 28. marts 2012 godkendt Regulativ for jord, som er affald. Regulativet omhandler jord, som borgere eller virksomheder i Furesø Kommune vil eller agter at skaffe sig af med. Kommunen afgør konkret om der er tale om affald. Jord som ikke er frembragt med henblik på anvendelse til et bestemt formål er affald.

Kommunen har også et regulativ for jordflytning. Jordflytningsregulativet indeholder regler for selve jordflytningen, herunder regler for anmeldelse af jordflytninger. Med det nye jordaffaldsregulativ er regelgrundlaget på plads for anvisning af jord, dvs. bortskaffelsen af den opgravede jord. Jordflytningsregulativet fortsætter uændret og suppleres således med det nye jordaffaldsregulativ.

Jordaffaldsregulativet ændrer ikke på borgere og virksomheders nuværende muligheder for at aflevere jord på kommunens genbrugsstationer.

Del: