Furesø Byråd har den 28. marts 2012 godkendt Regulativ for jord, som er affald. Regulativet omhandler jord, som borgere eller virksomheder i Furesø Kommune vil eller agter at skaffe sig af med. Kommunen afgør konkret om der er tale om affald. Jord som ikke er frembragt med henblik på anvendelse til et bestemt formål er affald.

Kommunen har også et regulativ for jordflytning. Jordflytningsregulativet indeholder regler for selve jordflytningen, herunder regler for anmeldelse af jordflytninger. Med det nye jordaffaldsregulativ er regelgrundlaget på plads for anvisning af jord, dvs. bortskaffelsen af den opgravede jord. Jordflytningsregulativet fortsætter uændret og suppleres således med det nye jordaffaldsregulativ.

Jordaffaldsregulativet ændrer ikke på borgere og virksomheders nuværende muligheder for at aflevere jord på kommunens genbrugsstationer.

Del: