Skip til hoved indholdet

Enfamiliehus og sommerhuse

Har du planer om at bygge nyt hus eller ændre på dit hus eller sommerhus? Så kræver det ofte en tilladelse. Og det kræver en nedrivningstilladelse at rive et hus helt eller delvist ned.

Nybyggeri, tilbygninger og nedrivninger kræver ofte en byggetilladelse. De vigtigste love, der benyttes i sagsbehandlingen, er byggeloven og planloven. Bygningsreglementet har en række lovkrav, og lokalplaner kan bestemme, hvordan dit byggeri skal se ud.

En byggetilladelse er gyldig i 1 år. Er du ikke begyndt byggearbejdet inden for et år, skal du søge en ny tilladelse.

Et godt råd er at få en fagmand med på råd, der kan give teknisk rådgivning, føre tilsyn med byggeriet og hjælpe med de dokumentationskrav, der er i forbindelse med omfattende byggeri.

Du kan læse Bygningsreglementet - i daglig tale BR18 her på siden. 

Når du går med renoveringstanker, er der mange fordele ved at energirenovere samtidig, både for klimaet, komforten og pengepungen. På Energistyrelsens side bliver du hjulpet godt i gang med denne tjekliste:

  • Tjek dit energimærke
  • Find rentable renoveringsforslag til din bolig
  • Varmekilde - fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe?
  • Gode energivaner
  • Ring og få gratis rådgivning
  • Tal med din bankrådgiver om finansiering
  • Find energirådgiver og håndværker

Ønsker du at bygge et nyt enfamiliehus eller sommerhus, skal du være opmærksom på, at det kræver en byggetilladelse.

For at få byggetilladelsen kræver det, at du søger om dit byggeri på Byg og Miljøs hjemmeside.

Din ansøgning skal blandt andet indeholde:
• Situationsplan
• Plantegninger
• Facadetegninger
• Snit - Hvis der bygges i 1½ etage - tegningen bruges bl.a. til at beregne arealet for tagetagen.
• Tilbud på byggeskadeforsikring eller en erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring.

Når du er færdig med at bygge, skal du færdigmelde det, før det må tages i brug. Det gør du via din sag på Byg og Miljøs hjemmeside.

Som udgangspunkt kræver en tilbygning altid en byggetilladelse. 

En ombygning i et hus, hvor boligarealet ikke udvides, eller hvor du ikke ændrer anvendelse af boligen til fx erhverv, kræver normalt ikke en byggetilladelse.

Efterisolerer du med max 25 cm på facadens udvendige side, betragtes dette ikke som en udvidelse af etagearealet, og dét byggeri kræver dermed heller ikke en byggetilladelse.

Hvis din til-/ombygning ikke kræver byggetilladelse, skal du blot sende dine ændringer til os, når du er færdig med arbejdet.

Ret din BBR her

 

Hvis du vil rive et enfamiliehus eller sommerhus helt eller delvist ned, kræver det en tilladelse til nedrivningen.

Vær i øvrigt opmærksom, hvis du arbejder med farligt affald fx, hvis du river et eternittag ned.

Medfører arbejdet støv eller støj, skal det anmeldes til os som miljømyndighed, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Ret din BBR her

Læs mere om farligt affald

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback