Vi skal som myndighed svare på alle indsigelser og vurdere, om de skal afvises eller tages til efterretning. Dette vil ofte betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges.

Høringsfristen ved naboorientering er to uger. I sommerferien forlænger vi den ofte til fire uger. Derfor øges sagsbehandlingstiden for dispensationer med fire til seks uger.

Du får besked fra os

Du får en besked fra os, når din sag er sendt til naboorientering eller til partshøring.

Hvis din ansøgning skal til behandling i Udvalget for Byudvikling og Bolig, kan der gå yderligere tid, dels til at udarbejde en indstilling og dels til ventetid til næste udvalgsmøde.

Del: