Byggesagsbehandlerne kan vejlede dig og oplyse om de gældende regler i bygningsreglementet og henvise til lokalplaner. De kan for eksempel oplyse om, hvor på grunden man må bygge, hvor højt og hvor langt til skel osv. (i fagsprog kaldet bebyggelsesregulerende bestemmelser).

Byggesagsbehandlerne kan også hjælpe dig med oplysninger om nogle byggetekniske forhold for eksempel kravene til brandforhold og energiforbrug.

Byggesagsbehandlerne løser dog ikke byggetekniske problemer og kan ikke rådgive dig. De kender som udgangspunkt ikke dit hus så godt, at de kan eller må hjælpe med løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en byggesag.

Ansæt en rådgiver

Hvis du har brug for juridisk eller teknisk rådgivning, kan du med fordel ansætte en rådgiver fx en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der kan foreslå konkrete løsninger.

De kan også hjælpe med det dokumentationskrav, der er i forbindelse med et omfattende byggeri. Er du i løbet af byggeprocessen ikke opmærksom på disse dokumentationskrav, kan de blive dyrt og besværligt at få afsluttet byggesagen. Husk, at du som ejer af ejendommen har ansvaret for, at det, du bygger, lever op til lovgivningen.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte til Plan & Byg. Sender du en e-mail om en aktuel byggesag, skal du gøre det via din sag på Byg og Miljøs hjemmeside, da vi har brug for at se i din sag for at svare.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000