Ældrecheck er et engangsbeløb, som udbetales en gang om året, i januar måned, hvis du har en lille eller ingen indtægt udover din folkepension. Du kan få ældrecheck, hvis du er folkepensionist og er berettiget til folkepension per 1. januar.

 • Hvordan får jeg et personligt tillæg?

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Kan jeg få personligt tillæg?

  Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

  Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

 • Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

  Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Er du førtidspensionist med tilkendt førtidspension før 1.1. 2003 eller folkepensionist, kan du søge om helbredstillæg og personligt tillæg hos ydelse.

Hvis dine økonomiske forhold er vanskelige, kan du søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter. Det skal være udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg

Du kan få personligt tillæg til at dække udgifter, der har med dit helbred at gøre og som ikke dækkes af helbredstillæg.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17