Skip til hoved indholdet

Særligt for flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, skal du inden en måned tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram

Udlændinge med ophold som flygtning eller familiesammenført får tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram, og bliver kontaktet af Jobcentret indenfor en måned. Programmet skal sikre den bedste og hurtigst mulige integration i det danske samfund. Programmet kan vare op til fem år og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen.

Formål

Formålet med programmet er, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte:

  • Sikres mulighed for deltagelse, på lige fod med andre borgere i samfundets arbejdsmæssige, politiske og sociale liv.
  • Bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse
  • Får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer

Indhold

Programmets specifikke indhold fastlægges individuelt i din integrationskontrakt med kommunen.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet skal indeholde:

  • Danskundervisning
  • Kursus i Danske samfundsforhold og dansk kultur og historie
  • Tilbud om vejledning og opkvalificering til arbejdsmarkedet, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Flygtninge, som ikke direkte er parate til at gå i job eller starte på en uddannelse, skal også deltage i en virksomhedsrettet indsats på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af sprogpraktik eller fokus på kompetenceudvikling. Ingen flygtninge må gå ledige, hvis de har de nødvendige ressourcer og skal altid være i et forløb, der fører til beskæftigelse eller til bedre integration.

Nyttig information som ny i Danmark

Ny i Danmark

Den officielle portal for udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i Danmark.

Tolkning for fremmedsprogede

Udlændinge i Danmark har i visse situationer ret til en tolk betalt af de offentlige myndigheder

Rådgivning og krisehjælp for udlændinge

Flygtninge og indvandrere kan have brug for rådgivning og krisehjælp, når de kommer til Danmark

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback