Udlændinge med ophold som flygtning eller familiesammenført får tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram, og bliver kontaktet af Jobcentret indenfor en måned. Programmet skal sikre den bedste og hurtigst mulige integration i det danske samfund. Programmet kan vare op til fem år og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen.

Formål

Formålet med programmet er, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte:

  • Sikres mulighed for deltagelse, på lige fod med andre borgere i samfundets arbejdsmæssige, politiske og sociale liv.
  • Bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse
  • Får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer

Indhold

Programmets specifikke indhold fastlægges individuelt i din integrationskontrakt med kommunen.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet skal indeholde:

  • Danskundervisning
  • Kursus i Danske samfundsforhold og dansk kultur og historie
  • Tilbud om vejledning og opkvalificering til arbejdsmarkedet, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Flygtninge, som ikke direkte er parate til at gå i job eller starte på en uddannelse, skal også deltage i en virksomhedsrettet indsats på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af sprogpraktik eller fokus på kompetenceudvikling. Ingen flygtninge må gå ledige, hvis de har de nødvendige ressourcer og skal altid være i et forløb, der fører til beskæftigelse eller til bedre integration.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Åbningstid på telefonerne:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid