Gå til sidens indhold

Særligt for flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, skal du inden en måned tilbydes et integrationsprogram.

Integrationsprogrammet skal sikre den bedst og hurtigst mulige integration i det danske samfund. Det skal ske ved at støtte de nye flygtninge og familiesammenførte i at tilegne sig de sproglige, kulturelle, faglige og øvrige forudsætninger, der er nødvendige. Alle nyankommne borgere med anden etnisk baggrund end dansk omfattes af Integrationsloven i de første tre år, hvor de har opholdstilladelse i Danmark.

Programmets specifikke indhold fastlægges individuelt i den enkelte udlændinges integrationskontrakt med kommunen. Integrationsprogrammet kan vare op til fem år og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet skal indeholde danskundervisning og introduktion til det danske samfund. Når en flygtning får opholdstilladelse, får de automatisk arbejdstilladelse. Kommunen tilbyder jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Flygtninge, som ikke direkte er parate til at gå i job eller starte på en uddannelse, skal også deltage i en virksomhedsrettet indsats på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af sprogpraktik eller fokus på kompetenceudvikling. Ingen flygtninge må gå ledige hvis de har de nødvendige ressourcer og skal altid være i et forløb, der fører til beskæftigelse eller til bedre integration.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000

Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Menu