To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og hilse på repræsentanter fra kommunen.

Furesø Kommune afholder to Grundlovsceremonier om året.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig Grundlovsceremonien den 4. oktober 2022.

Næste Grundlovsceremoni afholdes i foråret 2023.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation
 • Se hvilken legitimation du skal medbringe

  Til ceremonien skal du medbringe én af følgende muligheder:

  1) Opholdskort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  2) Fremmedpas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  3) Konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  4) Kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

  5) Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  6) Identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  7) Kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  8) Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1-7 nævnte lande, og hvori der også er isat en opholdssticker.

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan foretage ceremonien, hvis du ikke har medbragt ovenstående legitimation.

grundlovsceremoni, statsborgerskab

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17