To gange om året vedtager Folketinget en ny lov om såkaldt indfødsrets meddelelse. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant(er) fra kommunen. 

Furesø Kommune holder to grundlovsceremonier om året. Vi forventer at holde den første ceremoni i starten af 2020.

Når der er fastsat en dato for den første ceremoni, vil det blive meldt ud her på hjemmesiden og via kommunens annonce i lokalavisen. Her vil det også fremgå, hvordan du tilmelder dig, hvor ceremonien vil foregå, og hvad du skal medbringe.  

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17