Borgerservice har åbent for bestillingstider

Der er igen åbnet for bestillingstider i Furesø Kommunes Borgerservice.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og hilse på en repræsentant(er) fra kommunen. 

Furesø Kommune holder to Grundlovsceremonier om året.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig ceremonien, der afholdes den 1. september 2020 kl.18.00. Næste Grundlovsceremoni bliver til foråret 2021.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation
 • Se hvilken legitimation du skal medbringe

  Til ceremonien skal du medbringe én af følgende 3 muligheder:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Derudover skal du også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'.

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan foretage ceremonien, hvis du ikke har medbragt ovenstående legitimation.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17