Er der en borger, som ikke længere bor på din adresse, kan du give Folkeregistret besked om dette.

Det kan tage op til 4 uger før borgeren er fjernet fra adressen. Folkeregistret har 2 ugers sagsbehandlingstid, og derefter har den borger, som du ønsker at fjerne fra din adresse, 2 ugers svarfrist på partshøringen. Herefter træffer Folkeregistret en afgørelse om adresseændringen.

Du får ikke yderligere information om sagen, men du har altid muligheden for at kontakte Folkeregistret efter de 4 uger og få information om, hvem der er registreret på din adresse.

Del: