• If you are an foreign citizen and need a Social Security number immediately
  • If you are an foreign citizen it can be difficult to get an overview of all the paperwork when moving to a new country and city.
  • In cooperation with International House in Copenhagen we offer you a safely, professional and personal service.

  At the International House you will find all relevant authorities in the same place, and they will help you sort out all the paperwork:

  • Registration certificate
  • Residence permit
  • Work permit
  • CPR number (social security number)
  • Health Insurance Card (yellow card)
  • Tax card

  To register and apply for a Social Security number, you must appear in person at International House, at the address Gyldenløvesgade 11, 1600 Copenhagen V. Website: www.ihcph.kk.dk

  Opening hours
  Monday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
  Tuesday Closed
  Wednesday 11:00 a.m. to 5:00 p.m.
  Thursday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
  Friday 9:00 a.m. to 2:00 p.m.

   

  This is what you need to do

  1. Fill in the application form online at http://ihcph.kk.dk/
  2. Book an appointment at the International House
  3. Bring all relevant documents - about dokumentations
  4. Pich up your CPC number in person at the International House

  Citizens from a non-European country must appear in person in Borgerservice

Hvis du vil indrejse i Borgerservice i Værløse, skal du udfylde en indrejse blanket online, inden du ankommer. Det er nødvendigt, at du booker en tid online. Du finder begge muligheder nedenfor. Du vil modtage dit cpr-nummer ca. 2 uger efter din indrejse i Borgerservice i Værløse.

If you want to register and apply for a Social Security number at Borgerservice in Værløse, you must fill in an entry form online before you arrive. It is necessary to book an appointment. You will find both options below.

 • Hvad skal du medbringe?
  • Gyldigt pas
  • Original opholdstilladelse (max 6 måneder gammel)
  • Original ægteskabserklæring, hvis du er gift. 
  • Original fødselsattest 
  • Hvis dokumenterne ikke er på dansk eller engelsk, skal du selv sørge for, at de er oversat til dansk eller engelsk, lavet af en autoriseret tolk.
  • Medbring også en eventuel lejekontrakt eller accept fra logivært (dem, du flytter ind hos)
 • Documents you have to bring for the appointment as an foreign citizen
  • Valid passport
  • Original residence permit (max 6 months old)
  • Original marriage certificate if you are married
  • Original birth certificate
  • If the documents are not in Danish or English, you must make sure that they are translated into Danish or English, made by an authorized interpreter.
  • If possible bring a rental agreement or acceptance from your host

Find vej - Find your way

Du finder Borgerservice på biblioteket i Værløse (ved Galaksen)
Bymidten 48
3500 Værløse

 • Hvis jeg flytter til Danmark

  Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation. Det kan fx være lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværtserklæring.

  Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

  Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

  Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.

  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl
 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

  Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

  Ophold ud over tre eller seks måneder

  Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

 • Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

  Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.

  Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

  Nordiske lande:

  • Danmark
  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du anmelde det til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

  Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

 • Notification of change of address to the national registration office

  To notify change of address to the national registration office, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

  For more information about changing of address and housing in Denmark:

 • Oplys om sygesikringsland

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

  Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til den kommune, du flyttede fra i Danmark.

  Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Skrevet af CPR-kontoret
Del: