• If you are an foreign citizen and need a Social Security number immediately
  • If you are an foreign citizen it can be difficult to get an overview of all the paperwork when moving to a new country and city.
  • In cooperation with International House in Copenhagen we offer you a safely, professional and personal service.

  At the International House you will find all relevant authorities in the same place, and they will help you sort out all the paperwork:

  • Registration certificate
  • Residence permit
  • Work permit
  • CPR number (social security number)
  • Health Insurance Card (yellow card)
  • Tax card

  To register and apply for a Social Security number, you must appear in person at International House, at the address Gyldenløvesgade 11, 1600 Copenhagen V. Website: www.ihcph.kk.dk

  Opening hours
  Monday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
  Tuesday Closed
  Wednesday 11:00 a.m. to 5:00 p.m.
  Thursday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
  Friday 9:00 a.m. to 2:00 p.m.

   

  This is what you need to do

  1. Fill in the application form online at http://ihcph.kk.dk/
  2. Book an appointment at the International House
  3. Bring all relevant documents - about dokumentations
  4. Pich up your CPC number in person at the International House

  Citizens from a non-European country must appear in person in Borgerservice

Hvis du vil indrejse i Borgerservice i Værløse, skal du udfylde en indrejse blanket online, inden du ankommer. Det er nødvendigt, at du booker en tid. Du finder begge muligheder nedenfor.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at der i den Digitale indrejse står at du skal bestille tid indenfor 5 dage. De 5 dage gælder kun hvis det står på din opholdstilladelse. Ellers bestiller du blot den næstkommende ledige tid.

If you want to register and apply for a Social Security number at Borgerservice in Værløse, you must fill in an entry form online before you arrive. It is necessary to book an appointment. You will find both options below.

PLEASE NOTE that the entry form says that you have to book an appointment within 5 days. The 5 days are only necessary if it is required on your residence permit. Otherwise, you simply book the next available time

 • Hvad skal du medbringe?
  • Gyldigt pas
  • Original opholdstilladelse (max 6 måneder gammel)
  • Hvis du flytter ind på en adresse, hvor der allerede bor en anden person, skal du medbringe en erklæring fra vedkommende i forhold til godkendelse af, at du skal bo og opholde dig på adressen (logiværtserklæring).
  • Original ægteskabserklæring, hvis du er gift.
  • Original fødselsattest, hvis du indrejser med børn under 18 år.
  • Hvis dokumenterne ikke er på dansk eller engelsk, skal du selv sørge for, at de er oversat til dansk eller engelsk, lavet af en autoriseret tolk.
 • Documents you have to bring for the appointment as an foreign citizen
  • Valid passport
  • Original residence permit (max 6 months old)
  • If you are moving into an address where another person already lives, you must bring a declaration from that person, that approves that you are living at the address (landlord declaration).
  • Original marriage certificate if you are married
  • Original birth certificate
  • If the documents are not in Danish or English, you must make sure that they are translated into Danish or English, made by an authorized interpreter.

Find vej - Find your way

Du finder Borgerservice på biblioteket i Værløse (ved Galaksen)
Bymidten 48
3500 Værløse

 • Hvis jeg flytter til Danmark

  Du kan registreres som tilflyttet Danmark fra udlandet i CPR, hvis:

  • du allerede opholder dig i Danmark og skal opholde dig her i landet i over 3 måneder,
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, og
  • du har lovligt ophold i Danmark.

  Det sidstnævnte krav betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse/-bevis for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Du skal anmelde din tilflytning til tilflytningskommunen senest fem dage efter, du har fået en bopæl eller et fast opholdssted samt en opholdstilladelse/-bevis i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt frem, samt at du foreviser den fornødne dokumentation for bl.a. de oplysninger, der skal registreres. Det er op til kommunen at vurdere, hvilken dokumentation, der må anses for nødvendig.

  Hvis du ønsker yderligere information om procedure m.v., kan du søge det på din tilflytningskommunes hjemmeside.

  På denne side kan du læse hvilke regler, der gælder for dig i forhold til dit statsborgerskab.

 • Nordiske statsborgere

  Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når: 

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder, og
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark.
 • Ikke-nordiske statsborgere

  Hvis du er tilflytter fra et andet nordisk land, uanset dit statsborgerskab, eller statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz (samt dine familiemedlemmer fra tredjelande) har du pligt til at anmelde indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder,
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, 
  • du har fået en opholdstilladelse /-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne, og om at du er fritaget herfor.
 • Øvrige ikke-nordiske statsborgere

  Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder,
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted
  • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne, om at du er fritaget herfor.
 • Notification of change of address to the national registration office

  To notify change of address to the national registration office, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

  For more information about changing of address and housing in Denmark:

 • Oplys om sygesikringsland

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

  Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til den kommune, du flyttede fra i Danmark.

  Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få flere oplysninger om flytning til Danmark hos kommunen eller hos CPR-kontoret.

In English

Skrevet af CPR-kontoret i samarbejde med Udbetaling Danmark
Del: