Ring på 7020 0000 - hvis du har brug for hjælp

mandag-torsdag 8-20,
fredag 8-16
lørdag lukket
søndag 16-20

Den Digitale Hotline vejleder i de digitale selvbetjeningsløsninger, som kommunerne og andre myndigheder stiller til rådighed. På Den Digitale Hotline kan du også få svar på generelle spørgsmål. I åbningstiderne sidder medarbejdere fra Borgerservice klar til løse dine digitale udfordringer. De har dog ikke adgang til din konkrete sag og kan derfor ikke foretage direkte sagsbehandling.

 • På hvilke områder er der obligatorisk selvbetjening?

  Folketinget har vedtaget, at din kontakt med det offentlige på en række områder skal foregå på nettet. Som borger skal du gå på nettet, når du fx skal:

  • søge folkepension
  • søge boligstøtte
  • melde flytning til folkeregisteret
  • bestille et nyt sundhedskort
  • ansøge om børnepasning i fx vuggestue eller børnehave
  • skrive dit barn op, når det skal starte i skole og SFO.
 • Hvem gælder loven for?

  Udgangspunktet er, at alle borgere, der kan, skal betjene sig selv på nettet ved hjælp af den relevante selvbetjeningsløsning, som kan findes på borger.dk.

 • Målet med lovgivningen

  Den nye lovgivning om digital selvbetjening skal bidrage til regeringens mål om at frigøre offentlige ressourcer og samtidig gøre det lettere for dig at betjene dig selv hos det offentlige.

 • Borgere som har svært ved det digitale

  De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning, hvis du har svært ved at betjene dig selv digitalt.

  Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke kan søge digitalt, er der fortsat mulighed for at få hjælp og vejledning.

  Særlige forhold kan være, at du ikke kan bruge digital selvbetjening, fordi du:

  • har et særligt handicap
  • mangler de digitale kompetencer
  • tilhører en gruppe af socialt udsatte borgere
  • har sprogvanskeligheder
  • ikke kan få udstedt NemID, og NemID kræves for den pågældende løsning.

  Du kan læse om fritagelse for Digital Post.

 • Hvordan kan jeg få hjælp?

  Du kan få hjælp fra din lokale borgerservice og på biblioteker. Her kan du både få vejledning og låne en computer.

  Du kan også ringe til borger.dk's kontaktcenter, som kan give dig vejledning.

 • Jeg har ikke NemID - hvad gør jeg?

  Nogle selvbetjeningsløsninger kræver, at du logger dig på med NemID.

  Hvis du ikke har et NemID, skal du henvende dig til den myndighed, som løsningen eller ydelsen drejer sig om. Fx skal du henvende dig til kommunens borgerservice, hvis du skal have hjælp til flytning, lægeskift og til- eller framelding til Robinsonlisten.

  Du kan også få hjælp til at oprette og straksudstede et NemID i kommunens borgerservice.

 • Læs også

Lovgivning

Folketinget har vedtaget, at din kontakt med det offentlige i stigende grad skal foregå på nettet. De første områder blev digitale i 2012.

Det fremgår af de enkelte bekendtgørelser, hvorvidt du skal betjene dig selv digitalt. 

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Del: