Hvad kan jeg selv gøre, hvis naboen støjer?

Er du generet af nabostøj, er det bedst, at du selv forsøger at løse det sammen med støj-forureneren. I må forsøge at tale jer til rette om problemet, da der ikke findes en fast grænse for, hvor meget naboer har lov til at støje.

Hvad kan jeg ellers gøre - hvis jeg bor i etageejendom?

Bor du i en etageejendom, kan du:

  • undersøge, om I har en form for husorden, du kan holde dig til, inden du kontakter støjforureneren
  • kontakte jeres udlejer eller ejeren af ejendommen
  • hvis I har en boligforening, kontakte foreningens bestyrelse.

Hvad kan jeg ellers gøre - hvis jeg bor i et parcelhuskvarter?

Bor du i et parcelhuskvarter, vil I typisk have en grundejerforening, du kan henvende dig til. Mange grundejerforeninger har bestemmelser om støj i deres vedtægter.

Hvad kan jeg ellers gøre - ved akut støj?

Akut og meget voldsom støjforurening, fx. fra husspektakler, høj musik i fri luft eller for åbne vinduer, kan du melde til politiet.

Hvad kan jeg ellers gøre - ved vedvarende støj?

Ønsker du at klage over vedvarende støjgener fra fx. virksomheder, skal du kontakte Natur og Miljø. Det er nemlig kommunen, der fører tilsyn med miljøet.

 

Del: