Lov om hunde ("Hundeloven") bestemmer, at en hund ikke må forstyrre de omkringboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden. Klage kan rettes til politiet.

Visse støjproblemer skal man dog som nabo kunne tåle, og der skal være tale om grove tilfælde før politiet har pligt til at gøre noget ved sagen.

Du kan læse mere i Dyrefondets pjece om hunderegler.

Del: