Fjernvarme i Værløse

Se tidsplan, kort m.m. hos Vestforbrænding.

I forbindelse med projektet bliver der afholdt et informationsmøde på Furesø Rådhus for områdets beboere.

Her vil de fremmødte blive præsenteret for detaljerne i projektet og blandt andet få orientering om, hvordan de selv og deres ejendom bliver berørt af projektet. Furesø Kommune, Vestforbrænding (bygherre) og Per Aarsleff vil alle være tilstede.

Mødet er planlagt med oplæg i plenum og opfølgning på de opstillede stande, hvor mere specifikke spørgsmål om egen ejendom vil kunne afklares.

Inden gravearbejdet starter vil der være mere information som kontaktoplysninger, opdateringer m.v. her på kommunens hjemmeside.