Skip til hoved indholdet

Muligheder for tilskud, gebyrfritagelse og afgiftsnedsættelse

Hvordan søger du tilskud til forskellige energiforbedringer i dit hjem.

Søg om nedsat elafgift

Hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig, kan du få nedsat din elafgift. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus. I begge tilfælde kræver det, at bygningen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er muligt at søge om nedsat elafgift med tilbagevirkende kraft; dog maksimalt op til tre år tilbage i tiden - og for sommerhuse tilbage fra den 1. februar 2019.

Tjek om du har elvarme, og om din bolig er korrekt registreret i BBR

BBR kan du tjekke, om du har el-varme.

Elvarme kan være jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller almindelig elvarme, som primær opvarmningsform.

Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug, og tjek om bygningen er korrekt registreret med elvarme som primær opvarmningsform.

Du kan hente din BBR-meddelelse på følgende hjemmesider: www.bbr.dk og www.ois.dk

Hvis opvarmningsformen i din bolig ikke er korrekt registreret i BBR, kan du rette BBR-oplysningerne på kommunens side om BBR

Hvis vi skal bekræfte tidspunktet for installationen af din elvarme - fx i forbindelse med ansøgning om nedsat elafgift med tilbagevirkende kraft - skal du sende os dokumentation for installationen af din elvarme - fx i form af faktura på køb/installation. Hvis du skifter fra gas til elvarme, skal du fremsende dokumentation for afkoblingen til gasnettet. Hvis du skifter fra olie til elvarme skal du meddele sløjfningen til kommunen via Byg og Miljø.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte Natur og Miljøafdelingen.

Tjek om du har elvarme, og om din bolig er korrekt registreret i BBR

BBR kan du tjekke, om du har el-varme.

Elvarme kan være jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller almindelig elvarme, som primær opvarmningsform.

Tjek om din bolig er korrekt registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug, og tjek om bygningen er korrekt registreret med elvarme som primær opvarmningsform.

Du kan hente din BBR-meddelelse på følgende hjemmesider: www.bbr.dk og www.ois.dk

Hvis opvarmningsformen i din bolig ikke er korrekt registreret i BBR, kan du rette BBR-oplysningerne på kommunens side om BBR

Hvis vi skal bekræfte tidspunktet for installationen af din elvarme - fx i forbindelse med ansøgning om nedsat elafgift med tilbagevirkende kraft - skal du sende os dokumentation for installationen af din elvarme - fx i form af faktura på køb/installation. Hvis du skifter fra gas til elvarme, skal du fremsende dokumentation for afkoblingen til gasnettet. Hvis du skifter fra olie til elvarme skal du meddele sløjfningen til kommunen via Byg og Miljø.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte Natur og Miljøafdelingen.

Tjek om du allerede har nedsat elafgift

Det fremgår af din elregning, hvis du allerede har nedsat elafgift.

Tjek om du allerede har nedsat elafgift

Det fremgår af din elregning, hvis du allerede har nedsat elafgift.

Kontakt dit elselskab og få eventuelt skema

Kontakt dit elselskab for at høre, hvordan du skal søge om nedsat elafgift hos dem.

Typisk vil du få et skema, som du skal udfylde, få godkendt hos kommunen og returnere til elselskabet.

Nogle elselskaber tilgår dog oplysningerne om din bolig digitalt via BBR-meddelelsen, og du behøver i dette tilfælde ikke at foretage dig mere. Når oplysningerne registreres hos elselskabet, vil du få nedsat din elafgift fra den dato, der fremgår af BBR-meddelelsen. Dog maksimalt op til 3 år tilbage. Eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder dit sommerhus (idet elnedsættelse for sommerhuse først blev muligt fra dette tidspunkt).

Kontakt dit elselskab og få eventuelt skema

Kontakt dit elselskab for at høre, hvordan du skal søge om nedsat elafgift hos dem.

Typisk vil du få et skema, som du skal udfylde, få godkendt hos kommunen og returnere til elselskabet.

Nogle elselskaber tilgår dog oplysningerne om din bolig digitalt via BBR-meddelelsen, og du behøver i dette tilfælde ikke at foretage dig mere. Når oplysningerne registreres hos elselskabet, vil du få nedsat din elafgift fra den dato, der fremgår af BBR-meddelelsen. Dog maksimalt op til 3 år tilbage. Eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder dit sommerhus (idet elnedsættelse for sommerhuse først blev muligt fra dette tidspunkt).

Få skema godkendt hos kommunen

Hvis du har fået og udfyldt et skema, skal du efterfølgende sende det til den kommune, hvor din bolig eller dit fritidshus er beliggende. Kommunen skal bekræfte, at din bolig opfylder betingelserne, og notere fra hvilken dato, betingelserne er opfyldt.

Hvis din bolig eller dit fritidshus er beliggende i Furesø Kommune, skal du sende skemaet til Center for By og Miljø.

Få skema godkendt hos kommunen

Hvis du har fået og udfyldt et skema, skal du efterfølgende sende det til den kommune, hvor din bolig eller dit fritidshus er beliggende. Kommunen skal bekræfte, at din bolig opfylder betingelserne, og notere fra hvilken dato, betingelserne er opfyldt.

Hvis din bolig eller dit fritidshus er beliggende i Furesø Kommune, skal du sende skemaet til Center for By og Miljø.

Returner skema til dit elselskab

Når du har fået skemaet godkendt og retur fra kommunen, skal du sende det til dit elselskab.

Når oplysningerne registreres hos elselskabet, vil du få nedsat din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt op til 3 år tilbage. Eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder dit sommerhus (idet elnedsættelse for sommerhuse først blev muligt fra dette tidspunkt).

Returner skema til dit elselskab

Når du har fået skemaet godkendt og retur fra kommunen, skal du sende det til dit elselskab.

Når oplysningerne registreres hos elselskabet, vil du få nedsat din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt op til 3 år tilbage. Eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder dit sommerhus (idet elnedsættelse for sommerhuse først blev muligt fra dette tidspunkt).

Andre tilskud, du kan søge

Helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. har mulighed for at ansøge om tilskud til energirenoveringer via Bygningspuljen. Der kan ansøges et par gange om året. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Der gives overordnet set tilskud til tre tiltag:

  • Skift af varmekilde
  • Renovering af klimaskærm
  • Optimering af boligens drift
  • De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste

Eksempler på energirenoveringstiltag er: Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg, udskiftning af facadevinduer, etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler og efterisolering.

Det er muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område, der er udlagt til naturgas. Det er ikke muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme.

Søg om tilskud på SparEnergis hjemmeside.

Det koster egentlig ca. 8.000 kr. at blive koblet af gasnettet. Med afkoblingsordningen kan du imidlertid få gratis afkobling – uanset, hvilken opvarmningsform du skifter til. Puljen er årlig og tildeles efter først til mølle-princippet.

Forudsætninger for gratis afkobling:

  • Du har et gasfyr
  • Dit årlige gasforbrug ligger mellem 100-6.000 m3
  • Der ikke er et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere

EVIDA kan hjælpe dig, hvis du vil have gratis afkobling.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback