Novafos er fra juli 2017 fælles forsyningsselskab for 9 nordsjællandske kommuner, heriblandt Furesø Kommune. Novafos leverer drikkevand til flere kommuner, men ikke til Furesø Kommune. I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand. Furesø Spildevand er et netselskab (datterselskab) under Novafos Holding A/S. Netselskaberne i Novafos har deres egne takster og serviceniveauer.

Du kan finde mere information på Novafos' hjemmeside.

Spildevandsplaner

Furesø Kommune har som myndighed ansvaret for den overordnede planlægning.

Byrådet har den 28. maj 2014 vedtaget spildevandsplan 2014–2017. Heri beskrives status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune. Planen består af en tekstdel og 10 bilag.

I planperioden er der stor fokus på renovering af eksisterende kloakker og tilpasning af kloaksystemet til klimaændringerne. Kommunens mål er fortsat, at regn- og overfladevand så vidt muligt skal holdes på egen grund. 

Hvis der ikke kan etableres lokale regnvandsløsninger, kan det blive nødvendigt at kloakkere separat (adskille regn- og spildevand) for at minimere risikoen for oversvømmelser. I denne planperiode er det kun planlagt at separatkloakere ved Kjeldgårdsvej i Hareskovby.