Novafos er fra juli 2017 fælles forsyningsselskab for 9 nordsjællandske kommuner, heriblandt Furesø Kommune. Novafos leverer drikkevand til flere kommuner, men ikke til Furesø Kommune. I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand. Furesø Spildevand er et netselskab (datterselskab) under Novafos Holding A/S. Netselskaberne i Novafos har deres egne takster og serviceniveauer.

Du kan finde mere information på Novafos' hjemmeside.

Spildevandsplaner

Furesø Kommune har som myndighed ansvaret for den overordnede planlægning.

Byrådet har den 16. december 2020 vedtaget Spildevandsplan 2020. Heri beskrives status og planerne for kloakforholdene i Furesø Kommune. 

Af spildevandsplanen fremgår, at der fortsat er stor fokus på renovering af kloakkerne, så der sikres en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af regn- og spildevand. Samtidig skal vandløb og søer beskyttes mest muligt, og håndteringen af regnvand tilpasses de fremtidige klimaforandringer og mulighederne for nedsivning. I forbindelse med udarbejdelse af områdeplan for Furesø Kommune og de tilhørende delområdeplaner vil den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand blive endeligt besluttet og konkretiseret.

Der er få konkrete planprojekter i spildevandsplanen, som omhandler separatkloakering af Kjeldgårdsvej i Hareskovby, spildevandskloakering af enkelte ejendomme i Farum Vest samt omlægning af spildevandsledning på tværs af den tidligere Flyvestation Værløse.

Se spildevandsplanen