Gå til sidens indhold

Olietanke

Når du sløjfer din gamle olietank, skal du huske at oplyse kommunen.

 • Privat olietank

  Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

  Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

  • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
  • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

  Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

 • Ny olietank

  Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

  Anmeldelsen skal indeholde:

  • en skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
  • en beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • tidspunkt for etablering

  Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

 • Hul på olietank

  Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

  Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

  Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

  Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

  Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Lovgivning

Du kan se 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for etablering og anvendelse af olietanke bliver reguleret via 'Olietankbekendtgørelsen'. Læs bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen

Sagsbehandlingen er blevet digitaliseret og dette sikrer dig en effektiv og hurtig sagsbehandling. Byg og Miljø gør det mere enkelt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

Man bliver som ansøger guidet gennem processen i forhold til netop den type af bygge/miljø projekt, man er i gang med.

Fremover skal alle bygge- og miljøprojekter skal søges via Byg og Miljø. Du kan læse mere om digitale bygge- og miljøprojekter herunder eller gå direkte til Byg og Miljø.

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregistret (BBR)

Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR. 

Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietank-oplysninger i kommunens BBR på www.OIS.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, kan du selv melde den sløjfet via www.bygogmiljoe.dk. Du modtager en kvittering og en opdateret BBR-meddelelse, når vi har modtaget dine oplysninger.

Del:
Menu