Din adresse skal være rigtig og synlig
Det er meget vigtigt, at din adresse er rigtig og synlig. Adresserne er blandt andet postbuddets vejviser, men når uheldet er ude, er det også vigtigt, at ambulancen, politiet eller brandvæsenet hurtigt kan komme til din ejendom.

Det er boligejerens ansvar at opsætte et tydeligt og synligt husnummerskilt, som passer med den adresse, kommunen har fastsat. Det er kommunen, der fastsætter og ændrer adresser, så det er her, du skal henvende dig, hvis du har problemer med en adresse.

Mange er afhængige af adresseregistreringen
Mange forskellige parter benytter kommunernes registreringer af, hvilke adresser der findes, og hvor de er placeret:

• Alarmcentralen, når du ringer 112
• Den offentlige forvaltnings it-systemer
• Private virksomheder, f.eks. NESA, DONG, Vandværker m.m.
• Diverse søgemaskiner for borgere, f.eks. kort- og telefon-vejvisere
• Bilers navigationssystemer