Mangler du en ungdomsbolig?

Ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med særlige behov for sådan en bolig ud fra Furesø Kommunes konkrete vurdering. Hvis du ikke er under uddannelse, men på vej til uddannelse eller på uddannelseshjælp kan du ligeledes komme i betragtning til en af ungdomsboligerne.

 • Økonomi

  Furesø Kommune har indført en boliggodkendelsesordning. Det indebærer, at kommunen skal sikre, at du har råd til at bo i den anviste bolig. Du skal derfor have en indkomst eventuelt suppleret med fritidsjob, så du har råd til at betale huslejen.

  Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt først kan få udeboende S.U: fra det fyldte 20 år.

  Ved indflytning skal der udover husleje betales indskud på mellem 3.000 og 9.000 kr. Der er mulighed for at søge en enkeltydelse til depositum/indskud mod tilbagebetalingspligt, en pligt som iværksættes ved indflytning.

   

 • Tildeling af ungdomsbolig

  Furesø Kommune har anvisningsret til et antal ungdomsboliger, men der kan ligeledes søges ungdomsbolig ved direkte henvendelse til boligselskaberne.

  Anvisning af ungdomsboligerne foregår ud fra en konkret vurdering af dit behov for bolig.

  Du kan bo i en ungdomsbolig så længe du er under uddannelse og skal senest 3 måneder efter afsluttet uddannelse være fraflyttet ungdomsboligen. Derfor er det en god ide, at når du skrives op til en ungdomsbolig, også lader dig skrive op i andre almennyttige boligselskaber.

  Kommunens anvisning af ungdomsboliger, sker efter aftale med boligselskaberne.

   

   

Ungdomsboliger i Farum
 • Akaciepark 1-14

  I Akaciepark 1-14 er der otte 1 rums ungdomsboliger på 28,6 m2 og seks 2 rums ungdomsboliger på 39,7 m2.

  Venteliste til Akacieparken administreres både af Furesø Kommune og Domea.

 • Farum Midtpunkt

  I Farum Midtpunkt er der 53 ungdomsboliger af varierende størrelse.

  Der er 1-rums ungdomsboliger fra 24,1 m2 og op til 51 m2. Desuden er der en 2-rums ungdomsbolig på 65,6 m2.

  Venteliste til Farum Midtpunkt administreres af Furesø Kommune via ansøgningsskema som fremsendes til ungdomsboliger@furesoe.dk

   

 • Fuglsangpark

  I Fuglsangpark er der 14 stk. 1 rums ungdomsboliger med bruttoareal 30 m2 og nogle af disse er med egen have.

  Venteliste til Fuglsangpark administreres både af Furesø Kommune og af Centralindstillingsudvalget (CIU).

   

 • Paltholmpark

  I Paltholmpark er der 15. stk. 1 rums ungdomsboliger. Der er to størrelser: 20,4 m2 og 25,5 m2. Nogle af ungdomsboligerne er med egen have.

  Venteliste til Paltholmpark bliver administreret af Furesø Kommune og Lejerbo.

   

Ungdomsboliger i Værløse og Hareskov
 • VAB – Værløse Almennyttige Boligselskab Ravnekrogen

  Venteliste og udlejning kontakt:

  DAB - Dansk Almennyttigt Boligselskab
  Finsensvej 33
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 7732 0000
  www.dabbolig.dk

 • Vesterbo

  12 stk. 1-rums ungdomsboliger, brutto 25 m2

  Venteliste administreres af Furesø Kommune og DAB.

 • Hareskov Værløse Andelsforening (HVA)

  Furesø kommune har anvisningsretten til 53 ungdomsboliger beliggende Poppelgården, Ballerupvej, Nellikevej og Lundsgård.

  Poppelgården

  16 stk. 1-rums lejligheder, brutto 44 m2 og 4 stk. 2-rums lejligheder brutto 52 m2. Alle lejligheder har rigtigt køkken og altan eller terrasse.

  Ballerupvej 29

  10 stk. 1-rums ungdomsboliger, brutto 24 m2 til 31 m2.

  Nellikevej 4

  6 stk. 1-rums ungdomsboliger, brutto 26 m2 og 3 stk. 2-rums ungdomsboliger brutto 50 m2.

  Lundsgård

  10 stk. 1-rums ungdomsboliger, brutto fra 24 m2 til 35 m2 og 4 stk. 2-rums ungdomsboliger, brutto 50 m2.

   

Kontakt

Ungdomsboliger

Ungeafdelingen - Bybæk

Paltholmterrasserne 1

3520 Farum 

Tlf. 7216 5409

Ungdomsboliger@furesoe.dk