Husleje

Boliglejen for en almen boligafdeling fastsættes ud fra ”balancelejeprincippet”. Det indebærer, at lejen må tilpasses afdelingens driftsomkostninger.

Finansieringsomkostninger udgør en væsentlig del af de samlede driftsomkostninger. Låneydelsen pristalsreguleres løbende. Det indebærer blandt andet, at huslejen vil være afhængig af, hvornår boligen er opført. Herudover kan der også være andre årsager til, at huslejen er forskellig. Fx kan beboerne beslutte at bruge forskellige beløb mht. vedligeholdelse, rengøring mm.

Vejledende kan det oplyses, at en bolig på mellem 50-68 m2 koster mellem 7.400 kr. – 9.000 kr. om måneden ultimo 2022.

Der er mulighed for at få boligstøtte. Boligstøtten udregnes individuelt på baggrund af borgerens økonomi, så den kan variere meget. Oplysningerne om huslejen er således ikke retvisende for den enkelte beboers endelige udgift.

Boligstøtte og indskudslån

Du kan søge om boligstøtte og om lån til betaling af indskud. Læs mere om, hvordan du søger under det aktuelle emne.

 • Plejeboliger efter almenboligloven

  Plejehjemmet Solbjerghaven
  Plejehjemmet Lillevang
  Plejehjemmet Svanepunktet
  Plejehjemmet Ryetbo (2. sal i gammel afdeling, ældreboligloven).

  Du indgår en lejekontrakt, og du skal derfor betale almindelig husleje, ligesom du skal betale indskud. Huslejen varierer alt efter boligens størrelse og beliggenhed. Når du bliver tilbudt en plejebolig, får du samtidig oplyst den præcise husleje for den tilbudte plejebolig. For el og varme betaler du et beløb, der svarer til plejeboligens andel af bebyggelsens samlede udgifter.

Mad- og servicepakke

Når du flytter ind i en plejebolig, indgår du samtidig en aftale om, hvilke ydelser du vil købe. Vær opmærksom på, at du eller din familie selv skal sørge for ydelserne, hvis du ikke køber dem.

Forplejning servicepakke (varige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere på Furesøs plejehjem - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejehjem (varige pladser). 

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 404 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.417 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 620 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 544 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.985 kr.

Øvrig servicepakke (varige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere på Furesøs plejehjem - varige pladser

Linnedservice, pr. måned: 135 kr. 

Rengøringsartikler, pr. måned: 242 kr. 

Toiletartikler, pr. måned: 262 kr.

Vaskemiddelpakke - Lillevang og Solbjerghaven, pr. måned: 32 kr.

Vask af eget tøj - Svanepunktet og Ryetbo, pr. måned: 427 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 62 kr.

 

Forplejning servicepakke (midlertidige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere på Furesøs plejehjem - midlertidige pladser/rehabilitering/aflastning

Servicepakke, beboere på plejehjem (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 82 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 21 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 18 kr.

Øvrige servicepakke (midlertidige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere rehabilitering/aflastning - midlertidige pladser

Linnedservice, pr. måned: 9 kr.

Rengøringsartikler og husholdningsartikler, pr. måned: 8 kr.

Toiletartikler, pr. måned: 9 kr.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Del: