Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Formand for Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Formand for Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Formand for Lokalrådet
  • Delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Bestyrelsesformand ved Vestforbrænding
  • Bestyrelsesmedlem ved Novafos A/S og Furesø Spildevand A/S
Borgmester Ole Bondo Christensen (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Borgmester Ole Bondo Christensen, 2018 - 2021
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk