Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

Jesper Larsen (V). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Jesper Larsen (V). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
E-mail: jla1@furesoe.dk
Tlf.: 6131 5375