Furesø Parkour Park
Furesø Parkour Park blev indviet i 2015

Prøv anlægget af

Anlægget er 161 m2, og du kan finde en oversigtstegning af anlægget herParken ligger mellem Farum Arena og Stavnsholtskolen i krydset mellem Nordøststien og Stavnsholt Skolesti ved Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43 i Farum. Du er velkommen til at bruge anlægget på egen hånd, når skolen er lukket og anlægget ikke bliver anvendt af en forening. 

Om Furesø Parkour Park

Furesø Parkour Park er designet til brugere fra 7 år og op. Det er designet i et samarbejde mellem Furesø Kommune, kommunens unge, parkour-pionererne Team JiYo samt gymnastikforeningerne i Farum og Værløse.

Ophold og brug af redskaberne sker altid på eget ansvar.