Trafikstøjen er kortlagt, så du kan se, hvor meget trafikstøj der er på din gade. Når du kigger på kommunens digitale kort, kan du vælge punktet Vej og Teknik og klikke støjkortlægningen til. Her kan ses hvor støjbelastet de enkelte bygninger er.

Antallet af støjbelastede boliger i kommunen er siden 2009 faldet med ca. 14 %. I 2014 var der i følge støjhandlingsplanen 2.400 boliger med en støj belastning på over 58 dB fra vejtrafik.

Kommunen ønsker fortsat nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.