Støjbelastede boliger i kommunen defineres som boliger med en støjbelastning på over 58 dB fra vejtrafik. Heldigvis er der sket et fald i støjbelastede boliger, men kommunen ønsker fortsat at nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.

Kortlægning af støjbelastningen i Furesø Kommune

Skriv din adresse ind i søgefeltet på kortet. Her kan du se hvor meget trafikstøj der er målt ved din bolig.

Tilskud til støjbekæmpelse

Hvis din bolig er udsat for trafikstøj (over 58dB), kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at udskifte vinduerne.

Støjpuljen er en tilskudsordning til lydisolering og varierer fra år til år. Puljens midler besluttes politisk. Det er kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben. 

Puljen er åben for ansøgning, sidste frist er fredag d. 1. juli 2022. 

De ansøgere som før har modtaget tilskud fra Støjpuljen tilbydes først tilskud, når der ikke er flere førstegangsansøgere fra 2022.

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil kommunen behandle ansøgningerne, og du vil få besked om, hvorvidt du har mulighed for at få tilskud i 2022.

Får du tildelt tilskud, vil kommunens rådgiver aflægge dig et besøg for nærmere gennemgang af ejendommen. Du kan maksimalt få 25.000 kr., ekskl. moms og du skal selv medfinansiere 50% af projektet. Projektet skal være fuldført inden jul 2022 ellers bortfalder tilskuddet.

Link til ansøgning:
https://selvbetjening.egki.dk/190/190-13052011503993

Hvad ydes der ikke tilskud til
Der gives ikke tilskud til vinduer eller anden støjisolering, som allerede er påbegyndt eller etableret. Den påtænkte støjisolering skal være besigtiget af Kommunens rådgiver samt tilbuddet skal være godkendt, før der ydes tilskud. Der vil ikke blive udbetalt tilskud direkte til borger, det foregår via leverandøren/tømreren. Derfor er det vigtigt, at undersøge/underrette tømreren før man bestiller.

Hvor meget kan man få i støtte
Du skal selv betale 50 % af projektet inkl. moms, og der kan maksimalt ydes et tilskud fra puljen på 25.000 kr. ekskl. moms til støjisoleringen. Tømreren skal udstede 1 faktura på arbejdet. Den ene skal stiles til Furesø Kommune, som skal være på kommunens andel dog max. 25.000 kr. ekskl. moms, og den anden faktura skal stiles til dig på restbeløbet.

Hvis man bliver godkendt
Får du tildelt tilskud, vil kommunens rådgiver aflægge dig et besøg for nærmere gennemgang af ejendommen. Du skal selv indhente et tilbud på udskiftning af elementerne inkl. beskrivelse af, hvor stor støjreduktionen af de udskiftede elementer bliver.

Hvilke rum gives der tilskud til
Der gives kun tilskud til opholdsrum. dvs. der gives ikke tilskud til rum som toilet, bryggers og entre.

Besigtigelse
Når vi har modtaget dit tilbud, vil rådgiveren komme på besøg og vurdere om det tilbudte er i overensstemmelse med Furesø Kommunes tildelingskriterier.
Besigtigelsen kan godt finde sted inden du indhenter tilbud. Dog er det en stor fordel at have tilbuddene på forhånd.

Prioritering af ansøgere
Tilskuddet vil blive fordelt, ud fra hvilken bolig der er mest støjbelastet. De ansøgere som før har modtaget tilskud fra Støjpuljen tilbydes først tilskud, når der ikke er flere førstegangsansøgere fra 2022.

dB krav
Vinduerne skal minimum være 35 dB støj reducerende. (Håndværkerne ved typisk hvilke vinduer, det drejer sig om)

Støjskærme
Hvis man ønsker opsætte en støjskærm, er man selv ansvarlig for at søge tilladelsen via Kommunen.
Effekten på støjskærmen skal kunne dokumenteres efterfølgende.

Afvist
Hvis man bliver afvist tilskuddet, vil man få en mail på begrundelsen dog er det ikke helt udelukket, at nogle vælger at hoppe fra og derved kan man være heldig, at få en godkendelse alligevel senere i processen.

Inspektion
Man skal være opmærksom på, at Kommunen kan komme på inspektion efter arbejdet er udført.