Støjbelastede boliger i kommunen defineres som boliger med en støjbelastning på over 58 dB fra vejtrafik. Heldigvis er der sket et fald i støjbelastede boliger, men kommunen ønsker fortsat at nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.

Kortlægning af støjbelastningen i Furesø Kommune

Skriv din adresse ind i søgefeltet på kortet. Her kan du se hvor meget trafikstøj der er målt ved din bolig.

Tilskud til støjbekæmpelse

Hvis din bolig er udsat for trafikstøj (over 58dB), kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at udskifte vinduerne.

Støjpuljen er en tilskudsordning til lydisolering og varierer fra år til år. Puljens midler besluttes politisk. Det er kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben. 

Puljen er lukket for ansøgning, forventes at åbne maj 2021.