Støjbelastede boliger i kommunen defineres som boliger med en støjbelastning på over 58 dB fra vejtrafik. Heldigvis er der sket et fald i støjbelastede boliger, men kommunen ønsker fortsat at nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.

Kortlægning af støjbelastningen i Furesø Kommune

Skriv din adresse ind i søgefeltet på kortet. Her kan du se hvor meget trafikstøj der er målt ved din bolig.

Tilskud til støjbekæmpelse

Hvis din bolig er udsat for trafikstøj (over 58dB), kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at udskifte vinduerne.

Støjpuljen er en tilskudsordning til lydisolering og varierer fra år til år. Puljens midler besluttes politisk. Det er kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben. 

Puljen er åben for ansøgning, sidste frist er mandag d. 16. august 2021.

De ansøgere som før har modtaget tilskud fra Støjpuljen tilbydes først tilskud, når der ikke er flere førstegangsansøgere fra 2021.

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil kommunen behandle ansøgningerne, og du vil få besked om, hvorvidt du har mulighed for at få tilskud i 2021.

Få du tildelt tilskud, vil kommunens rådgiver aflægge dig et besøg for nærmere gennemgang af ejendommen. Du kan maksimalt få 25.000 kr., ekskl. moms og du skal selv medfinansiere 50% af projektet. Projektet skal være fuldført inden jul 2021 ellers bortfalder tilskuddet.

Link til ansøgning:
https://selvbetjening.egki.dk/190/190-13052011503993