• Leg med miljø

  Er et sjovt, aktivt og inspirerende miljøforløb for samtlige elever på mellemtrinnet på en folkeskole i kommunen. Undervisningen tager udgangspunkt i "de grønne kasser", som hver i sær omhandler et bestemt emne.

   

  Se folderen om Leg med miljø og læs mere om undervisningstilbuddet på Skoletjenesten, som både har forløb for institutionerne og indskolingen.

   

 • Det minigrønne flag

  Har I mod på at arbejde lidt mere struktureret med miljø i daginstitutionen og få indarbejdet det i jeres pædagogiske læreplaner, har I nu mulighed for at få ”Det minigrønne flag”.

  Læs hvordan I gør på Skoletjenesten.

 • Stop madspild

  Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

  Læs mere om tilbuddet på Skoletjenesten.

 • Ingen skovsvin i Furesø

  Danmarks Naturfredningsforening holder landsindsamling af affald i marts måned og i Furesø Kommune vil vi også være med.

  Læs mere på Skoletjenesten om hvordan du kan være med, både for dagtilbud og for skolerne.

 • Folkeskolen cykler

  Cykelundervisningsprojektet ”Folkeskolen cykler” er for elever i 6. klasse.

  Cyklen er et tema i undervisningen i 3 uger. De to første uger i den almindelige undervisning, i den sidste uge i et workshopforløb. Der er 3 workshops,

  • Cykel & Kost,
  • Cykel & Motion
  • Cykelbyg & Design.

  Der er et fuldt undervisningsmateriale til hele forløbet.

  Lene W. Hartmann lwh@furesoe.dk deltager gerne i et opstartsmøde om projektet.

 • Miljøjagten

  Miljøjagten er et undervisningsforløb for hele folkeskolens mellemtrin og varer 3 skoledage.

  Forløbet er målrettet mellemtrinet på folkeskolerne i Furesø og Allerød Kommune.

  Forløbet bygger på varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og eleverne skal bruge hele kroppen og alle sanserne. Forløbet er tværfagligt og indeholder ikke kun temaer fra natur/teknik.

  Aktiviteterne i forløbet kan bruges som inspiration til at arbejde med bæredygtighed – fx FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Formålet

  Formålet med forløbet er at fungere som inspiration til skolens arbejde og undervisning med miljø og bæredygtighed. Forløbet skal anvise konkrete muligheder for handlinger, som kan være med til at forbedre miljøet i og omkring skolen. Det er vigtigt, at forløbet tager udgangspunkt i elevernes hverdag: Hvad kan de selv gøre?

  Læs mere om hvordan du tilmelder din skole til projektet på www.miljøjagten.dk eller på Skoletjenesten.

Kontakt

Den grønne guide

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 4120
E-mail: mbpe@furesoe.dk