Klimafamilier

Hvad er Klimafamilier?

Klimafamilier er helt almindelige familier, som ønsker at nedbringe deres CO2 udledning uden at skulle lave hele deres liv om. Det er de små adfærdsændringer i hverdagen, som skaber resultaterne – og samtidig spare du oftest penge ved det. Der vil altså ikke være tale om, at du fx skal til at bygge hele dit hus om eller at du skal sælge bilen.

Vi søger 4 slags familier til at være Klimafamilier:

• En småbørnsfamilie med et eller flere børn under 12 år
• En teenagefamilie med et eller flere børn over 12 år
• Et ældre ægtepar, hvor børnene er fløjet fra reden
• En person, som bor alene

Forløbet for Klimafamilier

Klimafamilier vil foregå fra maj 2021 til oktober 2021 og komme til at foregå således:
De familier der ønsker at deltage, ansøger om at være med inden den 12. april 2021 ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Ved ansøgningsfristens udløb læses alle ansøgninger grundigt igennem og der udvælges 8 familier - i blandt disse udvælger vi, efter en nærmere analyse af familiernes hverdag, 4 Klimafamilier.

Klimafamilierne startes op med hjælp, vejledning og rådgivning fra klimarådgiver fra Rådet for Grøn Omstilling, Furesø Kommunes grønne guide og specifikke rådgivere afhængig af Klimafamiliernes indsatsområder.

Der vil løbende blive besvaret spørgsmål og være mulighed for vejledning og rådgivning, så ingen Klimafamilie kommer til at stå alene med spørgsmål eller uklarheder.

Klimafamilierne indvilliger i løbende at beskrive deres hverdag – deres adfærdsændringer, overvejelser, problemstillinger og handlinger. Således at de kan inspirere alle andre familier i Furesø Kommune til lignende adfærdsændringer.

Hvad får jeg og min familie ud af at være Klimafamilie?

Hvis I udvælges, vil I som noget af det første få jeres CO2 udledning analyseret. Dvs. at I får at vide, hvor meget CO2 I udleder fra hhv. varme, elforbrug, transport, fødevarer, vareforbrug og streaming. På den måde kan I og rådgiverne sammen finde ud af, hvilke adfærdsændringer der giver mest mening for jer. Når forløbet slutter i oktober, vil I igen få gennemgået jeres CO2 udledning og derved få data på, hvor meget CO2 udledning I har sparet ved jeres adfærdsændringer.

I vil gennem hele forløbet få gratis professionel vejledning og rådgivning til, hvad din familie kan gøre, så det passer ind i netop jeres hverdag.

Undervejs i forløbet vil I, i en periode, f.eks. blive tilbudt gratis at låne en el-bil og en el-cykel, for at se om det kan være noget for jer.

Desuden vil I, i forløbet mødes med de øvrige Klimafamilier og kan derigennem dele jeres oplevelser, erfaringer og viden.

Kan jeg og min familie blive Klimafamilie?

Ja! Så kort kan det siges.

I kan ansøge om at blive Klimafamilie, hvis I:

• ønsker at ændre adfærd i en mere klimavenlig retning
• er villige til at stille jeres forbrugsdata til rådighed for rådgiverne, så de kan beregne jeres nuværende forbrug og igen efter forløbet, så de kan beregne resultatet af jeres adfærdsændringer
• er villige til at lade os offentliggøre jeres forbrugsdata og de tilknyttede CO2-udledninger
• er indstillede på at deltage i hele forløbet fra maj-oktober 2021
• undervejs i forløbet være med til at formidle jeres ændringer, overvejelser og handlinger til resten af kommunen
• undervejs vil lade jer interviewe til lokalaviserne og evt. tv

Hvis I kan svare ja på ovenstående, så ansøg her om at komme i betragtning her inden den 12. april 2021.

Har du spørgsmål? Kontakt den grønne guide på mbpe@furesoe.dk

Knopurt 1

Et liv i haven uden gift

I Furesø Kommune bor vi ovenpå vores drikkevand. Se hvordan du kan få et liv i haven uden gift og tilmeld dig Giftfri Have

Kontakt

Den grønne guide

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 4120
E-mail: mbpe@furesoe.dk