Der kan søges midler til åben skole-projekter, -undervisningsforløb, -events eller -aktiviteter, som fremmer elevernes læring og trivsel, giver eleverne en mere varieret og inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen eller fritidstilbuddet.

Formål

Puljens formål er at styrke åben skole-samarbejdet mellem Furesøs skolevæsen, herunder FFO’erne, og de lokale foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at bidrage til fremme elevernes trivsel og læring gennem åben skole samarbejde med skoler og/eller FFO’er. For at søge puljen skal foreningen have en underskrevet aftale med de deltagende skoler og/eller FFO’er.

Hvad støttes?

Puljen yder støtte til følgende:

 • Instruktøraflønning – pt. ingen beløbsgrænse for timeløn
 • Udstyr til foreningen, som kan bruges til flere forløb/aktiviteter/events
 • Materialer – f.eks. print og laminering af materialer

Hvis foreningen søger midler til udstyr kan der stilles krav om, at foreningen gennemfører x antal forløb efterfølgende.

Puljen yder ikke støtte til administration eller til udstyr, som skolen/FFO’en beholder efter endt forløb.

I udmøntningen af puljen forsøges det at opnå bredde i ansøgerfeltet således, at puljen kommer så mange forskellige foreninger og elever til gavn. Der lægges derudover vægt på nytænkende og forskelligartede undervisningsforløb, projekter og aktiviteter, der fremmer elevernes læring og trivsel.

Hvordan søger vi?

Hvordan søger vi?

Åben skole puljen kan søges ved at udfylde formularen nederst på siden her og uploade budget og underskrevet aftaleskema. Skabeloner til budget og aftaleskema findes nederst på siden under afsnittet ’Dokumenter’. Husk at have budget og underskrevet aftaleskema klar til upload, når I udfylder ansøgningen.

Når ansøgningsformularen åbnes, skal man trykke ’Find virksomhed’ og fremsøge foreningen vha. CVR-nummer. Bemærk, at ansøgningen ikke kan gemmes undervejs.

Puljen skal søges af foreningen, og aftaleskemaet skal underskrives af en repræsentant fra henholdsvis skolen og foreningen

De deltagende skolerne og FFO’er forpligter sig til at opstille mål for åben skole-projektet med udgangspunkt i Fælles mål i fagene.

Ansøgningen vil først blive behandlet, når både ansøgning, budget og underskrevet aftaleskema er modtaget. Fra modtagelse af ansøgningen kan forventes en behandlingstid på cirka to uger, dog med undtagelse af skolernes ferier, hvor der kan forekomme længere behandlingstid.

Bevillingsrammer

Der er afsat 200.000 kr. årligt til at understøtte åben skole samarbejdet mellem foreninger og skoler/FFO’er. For at sikre at puljen kommer flest muligt til gavn, er der fastsat vejledende bevillingsrammer til at understøtte foreningernes udarbejdelse af budget til aktiviteten. Rammerne er vejledende, og har I en god ide, som ikke kan realiseres inden for den angivne bevillingsramme, opfordrer vi jer derfor fortsat til at sende en ansøgning.

 • 3.000 kr. pr. enkeltstående aktivitet med én klasse
 • 6.000 kr. pr. forløb (flere gange) til én klasse
 • 6.000 kr. pr. enkeltstående aktivitet til flere klasser/skoler/FFOer
 • 12.000 kr. for forløb (flere gange) til flere klasser/skoler/FFOer
 • 12.000 kr. for event på én skole eller flere FFOer

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nr.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges til puljemidlerne i indeværende budgetår er anvendt.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte kommunens Åben skole playmaker på play@furesoe.dk, 72 16 50 34.

Eksempler på forløb støttet af Åben Skole puljen
 • Tværfagligt projekt mellem biologi og billedkunst med Farum Billedskole

  Formålet med forløbet ”Kend planternes opbygning og byg med naturen” var at give eleverne kendskab til planternes opbygning på en ny og spændende måde samt at lære om arkitektur. En god indgangsvinkel til naturvidenskaben kan være at lære at værdsætte natures skønhed, og at vise hvordan mennesket gennem alle tider er blevet inspireret af den – såvel i billedkunsten som i arkitekturen og ingeniørkunsten. Forløbet var for tre 8. klasser og blev gennemført for en klasse ad gangen - 3 timer pr klasse.

  Farum Billedskole fik tildelt 6.500 kr.

 • Basketball i skolen med Børnebasket Furesø

  Børnebasket Furesø har bl.a. indgået samarbejde med tre 2. klasser på Syvstjerneskolen. Gennem forløbet lærte eleverne boldbasisfærdigheder, basketballtræning og motorisk træning. Forløbet fandt sted over fire undervisningsgange for ca. 75 elever.

  Børnebakset Furesø fik tildelt 4.200 kr.

 • Motorikforløb for FFO med Værløse Gymnastik

  Værløse Gymnastik afholder et forløb for FFO-børn på Søndersøskolen på 12 uger henover efteråret og vinteret 19/20. Forløbet har fokus på motorik blandt indskolingsbørn. Herudover er formålet, at de deltagende pædagoger har fået inspiration til aktiviteter i hverdagen, der kan styrke elevernes motorik.

  Værløse Gymnastik fik tildelt 12.000 kr.

Ansøgning til Åben Skole puljen

Når ansøgningsformularen åbnes, skal man trykke ’Find virksomhed’ og fremsøge foreningen vha. CVR-nummer.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000