Furesø Kommune ligger skønt i naturen, men motorvejen og andre hovedtrafikårer skaber udfordringer med trafikstøj. Denne udfordring er vokset løbende gennem årene i takt med den stigende trafik. På denne baggrund er der blevet etableret et samarbejde mellem Furesø Kommune og adfærdsbureauet WElearn, for at se på udfordringerne vedr. trafikstøj.


Kampagnens overordnede mål er at:

  • Reducere støjgener for borgere
  • Øge opmærksomhed hos bilister om at deres kørsel støjer
  • Øge trafiksikkerheden og forbedre fremkommelighed blandt bilister
  • Støtte op om en grøn omstilling i kommunen.

Med afsæt i data om trafikstøj fra Furesø Kommune og COWI, indledes der en adfærdskortlægning. Ved adfærdskortlægning forstås indsamling af indsigt om den nuværende adfærd hos borgere og bilister samt den kontekst hvori adfærden udspiller sig. Dette gør vi for at prøve at forstå, hvad der forårsager problematisk adfærd eller potentielt kan understøtte de ønsket adfærd - alt sammen for at danne et billede af, hvordan vi i praksis fremmer de overordnede mål.

Gennem en workshop samt 8 interviews med borgere og bilister vil WElearn afdække hvilke barrierer og muligheder, der er for at opnå bedre trivsel i kommunen ift. støjgener og trafikstøj.

Med indsigter fra interviews, workshops og grundig desk-research i baghånden, vil WElearn udvikle og vurdere hvilke tiltag, der bør implementeres i Furesø. For at styrke ønsket adfærd vil WElearn implementere tiltag, der er lette, sociale og/eller attraktive at agere på. Det er borgerne der sidder på den vigtige viden, erfaringer og behov og borgerinddragelse vil derfor være en central del af denne indsats.

Tiltagene vil bygge på adfærdspsykologisk viden, om hvordan mennesker agerer. Bl.a. viser undersøgelser, at der er tre overordnede effekter af støj: følelsesmæssig (såsom irritation eller vrede), adfærdsmæssig (såsom søvnforstyrrelser og hovedpine) og kontekstuelle effekter (såsom værditab af bolig). WElearn vil derfor implementere følgende tiltag for at påvirke disse effekter og imødekomme kampagnens mål:

  • Bannere og skilte på udvalgte strækninger mhp. at øge opmærksomhed om støjgener,
  • Støj-blitzer, støj-razzia med politiet og stilhedsambassadører der stemmer døre
  • Bannere og skilte på udvalgte strækninger mhp. at belønne ønsket adfærd.

Det er desuden essentielt, at der kan evalueres på kampagnen. Derfor vil der være løbende test, målinger og observationer som en del af løsningen - både før, under og efter kampagnen. I slutningen af året vil der udarbejdes en mere omfattende evaluering af hele indsatsen.

Kampagneperioden vil løbe fra uge 41 og året ud.

Få mere at vide om projektet:

Konsulent Henrik Dresbøll - tlf. 4013 6444, e-mail: henrik@welearn.dk
Projektleder Jakob Rønn - tlf. 2757 9077 , e-mail: roenn@welearn.dk

Del: