Udviklingsudvalg: Trafikstøj

Motorvejen og andre hovedtrafik-årer har skabt udfordringer med trafikstøj, og denne udfordring er vokset løbende gennem årene, i takt med den stigende trafik. Et trafikstøjudvalg så i 2018 på mulige løsninger.

Furesø Kommune ligger skønt midt i naturen, men samtidig med let adgang til Hillerødmotorvej og kun 20 minutter til København.

I forbindelse med konstitueringen af byrådet blev det besluttet at nedsætte et rådgivende udvalg for trafik og trafikstøj, der i første omgang koncentrerede sig om udfordringer med trafikstøj. Trafikstøjudvalget skulle på baggrund af en ajourført trafikstøjkortlægning udarbejde forslag til fremtidige indsatser på området. Trafikstøjudvalget blev i forløbet orienteret om det forestående samarbejde med Vejdirektoratet om etablering af støjskærm ved Bregnerød m.m. 

Udvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger klæder udvalgets medlemmer politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Sammensætning af udvalget
Indslag om afrapporteringen fra Støjudvalget - TV 2 Lorry 29. januar 2019
Slangerupvej
Nyhed

Slangerupvej er lukket i juli

Vi bruger sommerferien på at renovere tunnelen, der leder cyklister fra Rørmosevej til Paltholmvej under Slangerupvej. Derfor lukker vi Slangerupvej f…

Med Tog Fra Farum
Pressemeddelelse

Parkeringsforhold for både cykler og biler forbedres ved Farum Station

Biltrafikken mod hovedstaden tager til og flere, og flere borgere vælger at tage toget fra Farum Station. Derfor samarbejder DSB og Furesø Kommune nu…