Høring

Busbestilling for 2024 er nu i høring

Furesø Kommune har udarbejdet et forslag til busbetjeningen for 2024, som er i høring fra tirsdag den 3. oktober – tirsdag den 17. oktober 2023. Eventuelle høringssvar skal sendes på e-mail til bme@furesoe.dk. Skriv gerne i emnefeltet: ”høringssvar ang. busbestilling 2024”

I sommeren 2023 trådte et nyt busnet i kraft med bl.a. betjening af Farum Kaserne og forbedret frekvens af linje 332, 333 og 151. Eftersom ændrin-gerne kun har været i kraft i under et halvt år, foreslås der ikke større æn-dringer i bestillingen for 2024.

Der foreslås følgende tilføjelse til busbetjeningen:

Der oprettes en ny linje 153, som kører fra Ryetvej i Værløse til Måløv St. via Jonstrup og Sydlejren på Perimetervejen. Bussen skal køre en gang i timen i hver retning på hverdage mellem 6 og 18. Nedenfor ses et billede med foreløbige stop og linjeføring.

Bus Til Sydlejren
Bus 333
Nyhed

Ændring af buszone i Farum

Efter ønske fra Furesø Kommune har Movia foretaget en tilpasning af buszonerne i Farum. Farum Kaserne indgik tidligere i zone 72, mens resten af Farum…

Bus Til Høring
Nyhed

Ændringer i buslinjer i Furesø

Fra den 25. juni ændrer vi ruten for buslinje 333, 335 og 310R, og opgraderer buslinjerne 151, 332 og 332, så de kører oftere. For første gang kan du…

Trafik- og Mobilitetsplan

En lang række indsatser skal være med til at nedbringe trafikstøj, trafikulykker og reducere udledningen af CO2.

Med offentlig transport

I Furesø Kommune kan du køre med bus, S-bus, E-bus, S-tog og Flextur

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17