Høring

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune

Et af de tiltag, som er vigtige er, omstillingen til el-biler. Selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mange familier og virksomheder brug for en bil. Fremtidens bil er en el-bil, ifølge Klimarådets rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”. Men el-biler skal lades op!

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har drøftet, hvordan Furesø Kommune kan fremme omstillingen af bilparken til el. Furesø er den kommune i Nordsjælland, der har flest el-biler i den kommunale flåde. Kommunen har allerede opstillet et stort antal ladestandere på Furesø Rådhus, Driftsgården og enkelte andre steder for at dække behovet for opladning af kommunens el-biler. De ladestandere, der står på offentligt tilgængelige steder, kan anvendes af alle. Bl.a. er det registreret, at hurtigladestanderen ved Furesø Rådhus tiltrækker mange el-billister, også fra andre kommuner.

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune beskriver, hvilke initiativer Kommunen kan tage, men redegør også for, at det er en fælles opgave for samfundet, dvs. borgere og erhvervsliv har deres andel af løsningen for omstillingen af transporten til at blive klimarigtig.

De 6 indsatsområder er:

Kommunen som ejer af en el-bilflåde, Kommunen som arbejdsgiver og ejer af parkeringsarealer, samarbejde med erhvervslivet, bolig-, andels-, ejer- og grundejerforeninger uden egen parkering ved boligen, boligejere med privat parkering ved boligen, samarbejde med andre kommuner og interessenter.

Viden fra den rapport, som Elbil-kommissionen eller Anders Eldrup udvalget forventes at komme med i sommeren 2020 vil så vidt muligt blive indarbejdet i den videre proces for at fremme omstillingen af bilparken i Furesø Kommune, ligesom erfaringerne vil blive indarbejdet i den Trafik- og mobilitetsplan, som Furesø Kommune er ved at udarbejde.

Furesø Kommune inviterer til høring og diskussion af strategi for ladestandere i Furesø Kommune den 22. juni kl. 19 - 20.30 Multisalen kl. 19.00 - 20.30.

Tilmelding skal ske til lwh@furesoe.dk. Da vi højst må være 50 personer, vil tilmelding være efter 'først til mølle' princippet.

Høringssvar sendes til bme@furesoe.dk med angivelse af sagsnr. 20/3628 i emnefeltet - med kopi til lwh@furesoe.dk.