Tilladelse

Landzonetilladelse til flyvning med veteranfly fra en græsbane på Flyvestationen

Furesø Kommune har truffet afgørelse om at meddele landzonetilladelse til flyvning med veteranfly fra en græsbane på Sletten nord for Hangar 2 på Flyvestationen, matr. nr. 5a Bringe By, Værløse. Der er givet tilladelse til 400 operationer om året, hvilket svarer til 200 starter og 200 landinger. Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1.