Tilladelse

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af materialeskur på Kålundsvej 33A

Landzonetilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1, og dispensationen fra lokalplanens § 6 meddeles efter planlovens § 19.