Tilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af skovridergården Syvstjernen og skovløberboligen Syvstjernehus

Naturstyrelsen har søgt om tilladelse til at udstykke skovridergården Syvstjernen, der har adressen Fægyden 1, 3500 Værløse og skovløberboligen Syvstjernehus, der har adressen Skovløbervangen 63, 3500 Værløse, som to nye selvstændige ejendomme på henholdsvis 7.348 m2 og 3.334 m2. Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver hermed landzonetilladelse til de ansøgte udstykninger.