Tilladelse

Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 93 og til parkering på Ballerupvej 99 ved enkelte, større rollespilsaktiviteter

Landzonetilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.