Tilladelse

Landzonetilladelse til parkeringsplads med tilhørende volde på Flyvestationen ved Sandet

Landzonetilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Naturstyrelsen Hovedstaden har søgt om tilladelse til at anvende et areal på Flyvestationen til parkeringsplads og til at etablere to volde. Det ansøgte ønskes etableret på matr. nr. 11a Kirke Værløse By, Værløse og kræver landzonetilladelse.

Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver hermed landzonetilladelse til at anvende et areal på ca. 1,5 ha til parkeringsplads og til at etablere to volde af rent byggeaffald med en samlet længde på ca. 240 m på matr. nr. 11a Kirke Værløse By, Værløse.