Tilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af areal på Flyvestation Værløse

Freja Ejendomme A/S har søgt om tilladelse til udstykning af et delareal i Sydlejren, Flyvestation Værløse, som en selvstændig ejendom. På arealet foretages afværgeboringer. Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver hermed landzonetilladelse til det ansøgte.