Tilladelse

Landzonetilladelse til ændringer af eksisterende etagebeboelsesbygning

Landzonetilladelse samt afgørelse efter naturbeskyttelseslovens vedrørende søbeskyttelseslinje til ændringer af eksisterende etagebeboelsesbygning

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000