Høring

Høring om Budget 2020 er afsluttet

Budget 2020 har været i høring

Et enigt byråd vedtog i oktober 2018 et to-årigt budgetforlig for perioden 2019-2020. Som en del af budgetforliget skal der i 2020 udmøntes effektiviseringer for ekstra 20 mio. kr. Effektiviseringerne giver råderum til en række velfærdsinvesteringer i de kommende år så som flere daginstitutioner, flere plejehjemspladser og etablering af lokale bo- og aktivitetstilbud.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en række konkrete effektiviseringsforslag, som hermed sendes i høring.

Høringsperioden

Effektiviseringsforslag for Budget 2020 har været i høring i perioden den 26. juni til og med den 20. august 2019.

Borgere, foreninger, faglige organisationer, virksomheder o.a. har indsendt høringssvar.

Høringsmaterialet

Som led i budgetaftalen for 2019-20 bestilte byrådet en række budgetanalyser, og i løbet af foråret har fagudvalgene prioriteret, hvilke konkrete budgetforslag forvaltningen skulle arbejde videre med. På baggrund af budgetanalyserne, gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v. samt supplerende budgetforslag har forvaltningen udarbejdet konkrete effektiviseringsforslag.

Effektiviseringsforslagene udgør samlet 27,8 mio. kr. i 2020. Byrådet drøftede forslagene på budgetseminar den 21.-22. juni, og efterfølgende besluttet at sende budgetforslag for samlet 27,8 mio. kr. i høring.

Du finder høringsmaterialet nedenfor. Ud over selve beskrivelserne af de enkelte effektiviseringsforslag ligger der også en læsevejledning.

Folketingsvalget i juni medførte, at de overordnede rammer for kommunernes budgetter for 2020 og frem ikke var på plads før høringsperioden. Det gav en række ubekendte, som først kan indregnes i Furesøs totalbudget, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er på plads efter sommerferien.

Byrådet vil i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober træffe endelig beslutning om, hvilke effektiviseringsforslag, der skal implementeres.

Høringssvar

Der er indkommet i alt 48 høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, råd m.fl. Du kan finde høringssvarene nedenfor.

Borgermøde

Torsdag den 15. august blev der afholdt borgermøde om Budget 2020.

Seneste nyheder om budget
Furesø
Nyhed

Furesø vinder 7,5 mio. kr. i udligningsaftalen

Furesø Kommune går fra minus knap 8 millioner til plus 7,5 millioner kr. i den endelig udligningsaftale, som et bredt politisk flertal på Christiansbo…

Furesø Byråd Februar 2018
Pressemeddelelse

Et samlet Furesø Byråd i oprør over udligning

Furesø Byråd har fået nok. Trods en gæld på 2,3 mia. kr. skal Furesø betale 44 mio. kr. ekstra i udligning til andre kommuner oven i de 320 mio. kr.,…