Høring

Høring om Budget 2020

Budget 2020 er i høring frem til 20. august.

Et enigt byråd vedtog i oktober 2018 et to-årigt budgetforlig for perioden 2019-2020. Som en del af budgetforliget skal der i 2020 udmøntes effektiviseringer for ekstra 20 mio. kr. Effektiviseringerne giver råderum til en række velfærdsinvesteringer i de kommende år så som flere daginstitutioner, flere plejehjemspladser og etablering af lokale bo- og aktivitetstilbud.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en række konkrete effektiviseringsforslag, som hermed sendes i høring.

Høringsperioden

Effektiviseringsforslag for Budget 2020 er i høring i perioden den 26. juni til og med den 20. august 2019.

Borgere, foreninger, faglige organisationer, virksomheder o.a. kan indsende høringssvar via digital post (se kontaktboksen nederst på siden).

Høringsmaterialet

Som led i budgetaftalen for 2019-20 bestilte byrådet en række budgetanalyser, og i løbet af foråret har fagudvalgene prioriteret, hvilke konkrete budgetforslag forvaltningen skulle arbejde videre med. På baggrund af budgetanalyserne, gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v. samt supplerende budgetforslag har forvaltningen udarbejdet konkrete effektiviseringsforslag.

Effektiviseringsforslagene udgør samlet 27,8 mio. kr. i 2020. Byrådet drøftede forslagene på budgetseminar den 21.-22. juni, og har efterfølgende besluttet at sende budgetforslag for samlet 27,8 mio. kr. i høring. Der er således ikke taget endelig politisk stilling til de enkelte forslag.

Du finder høringsmaterialet nedenfor. Ud over selve beskrivelserne af de enkelte effektiviseringsforslag ligger der også en læsevejledning.

Folketingsvalget og de netop afsluttede regeringsforhandlinger betyder, at de overordnede rammer for kommunernes budgetter for 2020 og frem endnu ikke er på plads. Det giver en række ubekendte, som først kan indregnes i Furesøs totalbudget, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er på plads efter sommerferien.

Byrådet vil i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober træffe endelig beslutning om, hvilke effektiviseringsforslag, der skal implementeres.

Borgermøde

Torsdag den 15. august afholdes der borgermøde om Budget 2020 i Multisalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse.

Programmet for borgermødet er foreløbigt følgende:

  • Velkommen og præsentation af programmet
  • Introduktion - rammer og retning i Budget 2020-23
  • Præsentation af budgetforslag - overordnet
  • Borddrøftelser - kom og hør mere om budgetforslagene
  • Afrunding og tak for idag.

Alle er velkomne til at deltage i mødet uden tilmelding, men vi kan forberede det bedre, hvis du benytter dette link og giver os din uforpligtende tilmelding

Seneste nyheder om budget
Furesøen set fra bro
Pressemeddelelse

Borgerne høres om forslag til effektiviseringer og besparelser i 2020

Kommunernes budgetprocesser er så småt skudt i gang. I Furesø Kommune vedtog et enigt byråd sidste år et toårigt budget for 2019 og 2020. Som en del h…

Første byrådsmøde, Furesø Byråd, januar 2018, Rådhus
Nyhed

Byrådsmøder i 2019

Byrådsmøderne er offentlige og åbne for alle. Møderne foregår som hovedregel sidste onsdag i hver måned.