Høring

Forslag til parkeringsregulativ for Furesø Kommune

Kommunen modtager jævnligt henvendelser vedrørende parkerede trailere, campingvogne og entreprenørmaskiner, der står opmagasineret på p-pladser og vejbaner.

På den baggrund har Furesø Kommune udarbejdet et forslag til et parkeringsregulativ som sendes i høring. Det er muligt, at indsende bemærkninger til forslaget på bme@furesoe.dk eller som digital post inden den 09.08.2019.