Høring

Forslag til Lokalplan 141 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017, Farum Bytorv

Byrådet i Furesø Kommune har den 29. maj 2019 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 141 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017.

Bemærkninger til planforslagene skal til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Bemærkninger skal være Furesø Kommune i hænde senest den 27. august 2019.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000